1. Gündüz K, Günalp İ. Oftalmolojide antimetabolit kullanımı. Oto S, Yılmaz G, Aydın P (editörler). Oftalmik İlaçlar. Göz Hastalıkları Tanı ve Tedavisinde Kullanımı. Güneş Kitabevi: Ankara, 2003: 249-258.
 2. Gündüz K. İntraoküler lenfoma. Akduman L, Aydın O’Dwyer P (editörler). Üveit El Kitabı. Güneş Kitabevi: Ankara, 2008:287-294.
 3. Gündüz K. Retinanın hamartomatöz, neoplastik, hipertrofik ve metastatik lezyonları. Temel Oküler Onkoloji. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No:6, 2008:159-168.
 4. Gündüz K. Koroid hemanjiomları. Temel Oküler Onkoloji. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No:6, 2008:203-209.
 5. Gündüz K. Uvea melanomlarında tedavi. Temel Oküler Onkoloji. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No:6, Epsilon Yayıncılık: İstanbul, 2008:225-242.
 6. Gündüz K. Lakrimal bez tümörleri. Temel Oküler Onkoloji. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No:6, Epsilon Yayıncılık: İstanbul, 2008:357-366.
 7. Gündüz K. Kırmızı refle testi. Taçyıldız N (editör). Retinoblastoma: Erken Tanı ve Tedavi Kitabı. MN Medical ve Nobel Kitabevi: Ankara, 2010:25-27.
 8. Gündüz K. Retinoblastoma: Genel Bilgiler, Klinik Bulgular ve Tedavi Yaklaşımları. Taçyıldız N (editör). Retinoblastoma: Erken Tanı ve Tedavi Kitabı. MN Medical ve Nobel Kitabevi: Ankara, 2010:25-27.
 9. Yeşiltaş YS, Gündüz AK. Orbita Tümörlerinde Güncel Sınıflandırma ve Tedaviler. Gürdal C, editör. Oküloplastik Cerrahide Güncel Yaklaşımlar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.88-97.
 10. Gündüz AK, Mirzayev İ. Arka Segment Tümörlerinde Yaklaşım. Yılmaz G, Durukan AH (editörler). Güncel Vitreoretinal Cerrahi. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları: Ankara, 2021:523-543.
 11. Gündüz AK. Orbitotomi işlemleri. Çiftçi F (çeviri editörü). Oküloplasti ve Orbita Cerrahisi Atlası. ACR Tıbbi Yayın ve Dış Ticaret Ltd. Şti: Ankara, 2021:300-310.
 12. Gündüz AK, Aydın P. Radyasyon Retinopatisi ve Papillopatisi. Saatçi O (çeviri editörü). Oftalmoloji beşinci baskı (Türkçe birinci baskı). Ayırıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Hiz. San. Tic. A.Ş.: Ankara, 2022:567-574.