Yurt İçi Kitap Bölümleri

  1. Gündüz K, Günalp İ. Oftalmolojide antimetabolit kullanımı. Oto S, Yılmaz G, Aydın P (editörler). Oftalmik İlaçlar. Göz Hastalıkları Tanı ve Tedavisinde Kullanımı. Güneş Kitabevi: Ankara, 2003: 249-258.
  2. Gündüz K. İntraoküler lenfoma. Akduman L, Aydın O’Dwyer P (editörler). Üveit El Kitabı. Güneş Kitabevi: Ankara, 2008:287-294.
  3. Gündüz K. Retinanın hamartomatöz, neoplastik, hipertrofik ve metastatik lezyonları. Temel Oküler Onkoloji. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No:6, 2008:159-168.
  4. Gündüz K. Koroid hemanjiomları. Temel Oküler Onkoloji. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No:6, 2008:203-209.
  5. Gündüz K. Uvea melanomlarında tedavi. Temel Oküler Onkoloji. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No:6, Epsilon Yayıncılık: İstanbul, 2008:225-242.
  6. Gündüz K. Lakrimal bez tümörleri. Temel Oküler Onkoloji. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No:6, Epsilon Yayıncılık: İstanbul, 2008:357-366.
  7. Gündüz K. Kırmızı refle testi. Taçyıldız N (editör). Retinoblastoma: Erken Tanı ve Tedavi Kitabı. MN Medical ve Nobel Kitabevi: Ankara, 2010:25-27.
  8. Gündüz K. Retinoblastoma: Genel Bilgiler, Klinik Bulgular ve Tedavi Yaklaşımları. Taçyıldız N (editör). Retinoblastoma: Erken Tanı ve Tedavi Kitabı. MN Medical ve Nobel Kitabevi: Ankara, 2010:25-27.
  9. Yeşiltaş YS, Gündüz AK. Orbita Tümörlerinde Güncel Sınıflandırma ve Tedaviler. Gürdal C, editör. Oküloplastik Cerrahide Güncel Yaklaşımlar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.88-97.
  10. Gündüz AK, Mirzayev İ. Arka Segment Tümörlerinde Yaklaşım. Yılmaz G, Durkan AH (editörler). Güncel vitreoretinal cerrahi. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları. Ankara, 2021:523-543.