Gözün iç boşluğunu dolduran vitreus jelinin %98 su ve kalan kısmı kollajen ve hyaluronik asitten oluşur. Yaş ve miyopi gibi nedenlerle vitreus yapısı bozulmaya ve sıvılaşmaya başlar. Bunun nedeni hyaluronik asitin kollajenden ayrılmasıdır. Vitreus içinde laküna ve sisternalar oluşur. Zamanla, arka vitreus internal limitan membrandan ayrılır. Bu duruma posterior vitreus dekolmanı (PVD) denir. Bu süreçte, vitreusun yapısı bozulunca kollajen lifleri kopmaya ve birbirlerine bağlanarak kümeler ve düğümler oluşturmaya başlar. Retina üzerinde gölgelenme oluşturan benek, iplik, örümcek ağı yapısındaki bu oluşumlar genellikle “uçuşan cisimcikler-floaters” diye tanımlanmaktadır. Arka vitreus dekolmanı gelişen hastalarda bu uçuşmalar daha da artar. YAG laser vitreoliz, uçuşanlardan rahatsız olan hastalar için uygun bir tedavi şeklidir. Merkezimizde arka segment tedavileri için ko-aksiyel ışık sistemi olan gelişmiş YAG laser ile yan etki riski minimal olarak YAG laser vitreoliz tedavisi uygulanmaktadır.

Vitreusta uçuşanlar bazı hastalar için çok rahatsız edici olabilmektedir. Örneğin time trade off (TTO) yöntemi ile uçuşanlardan rahatsız olan hastaların her 10 yıllık hayat diliminden 1.1 yılı görme semptomsuz olarak yaşamak için gözden çıkardıkları hesaplanmıştır. YAG laser vitreoliz işleminde %85-92 başarı oranı bulunmaktadır. Yani hastanın uçuşanlardan kurtularak semptomsuz olarak hayatına devam etmesi mümkün olmaktadır. YAG laser vitreoliz tedavisinde komplikasyonların görülme riski %0.1 civarında bildirilmiştir. Laser vitreolizde karşılaşılan yan etkiler retina ve koroid mikrohemorajisi, katarakt, katarakt cerrahisi gerektiren arka kapsül perforasyonu, göz içi basıncında geçici artış, retina yırtığı, retina dekolmanı, skotom ve uçuşanlarda artış olarak özetlenebilir. Bu tip komplikasyonlar uygulayan doktorun deneyimi ve uygun olgu seçimiyle minimale indirilebilir. Lense ve retinaya yakın (<3 mm) vitreus opasitesi olan gözler laser vitreoliz için uygun aday değildir. Weiss halkası, YAG laser vitreoliz için en uygun endikasyonu oluşturmaktadır.