Açı kapanması glokomu tanısı almış hastalarda uygulanan bir yöntemdir. Açının en az %50 kapalı olduğu olgularda yapılmalıdır. Eğer açı kapanması var ve göz içi basıncı normal ise, gene uygulanması tavsiye edilir. Çünkü bu grup hastada glokomun ortaya çıkma sıklığını azalttığı ortaya konmuştur. Bunlar dışında sekonder iridokorneal açı kapanması ve akut primer açı kapanması (akut hecme) gibi endikasyonlarda da uygulanır.

İşlemden ½ saat önce göz bebeği ilaçla küçültülür. Topikal (damla) anestezisi altında uygulanır. Göz üzerine iridotomi merceği yerleştirilir ve YAG laser iridotomi işlemi uygulanır. İşlemin uygulanması ortalama 5-10 dak süre gerektirir. İris periferinde bir delik açılır. Böylece, hümör aköz sıvısının önce ön kamaraya ve daha sonra ön kamara açısından drenajı için yol açılır.

YAG laser iridotomi işleminin komplikasyonları geçici göz içi basınç yükselmesi, iridotomi bölgesinden kanama ve inflamasyon, iridotomi kapanması olarak özetlenebilir. İridotomi kapanırsa tekrar YAG laser iridotomi uygulaması gerekir. %25 olguda başarılı bir laser operasyonuna rağmen açı açılmayabilir. Bu durumda, 2. kez YAG laser iridotomi, cerrahi veya tibbi tedavi gerekebilir.