1. Gündüz K, Günalp İ. Retinoblastomda termoterapi. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2-6 Ekim 1999, İzmir. (Sözlü sunum)
 2. Günalp İ, Gündüz K, Tümtürk R, Ünal E, Serin M. Göz içi retinoblastomda kemoredüksiyon tedavisi. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2-6 Ekim 1999, İzmir. (Sözlü sunum)
 3. Özdur C, Günalp İ, Gündüz K. Koroid malign melanomlarında primer transpupiller termoterapi. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2-6 Ekim 1999, İzmir. (Sözlü sunum)
 4. Örnek K, Gündüz K, Günalp İ. Uvea malign melanomlarında parsiyel lameller sklerouvektomi. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2-6 Ekim 1999, İzmir. (Sözlü sunum)
 5. Gündüz K, Günalp İ. Kronik lakrimal bez psödotümörlerinin epitelyal tümörlerden ayırıcı tanısında manyetik rezonans görüntüleme. Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi XXIII. Bahar Sempozyumu, 26-28 Mayıs 2000, İstanbul. (Sözlü sunum)
 6. Gündüz K, Günalp İ, Erden E, Ulutürk F. Orbita kavernöz hemanjiomları. Türk Oftalmoloji Derneği Konya-Antalya Şubesi XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 2000, Antalya. (Sözlü sunum)
 7. Gündüz K, Günalp İ, Yılmaz N. Koroid malign melanomunda Rutenyum (Ru)-106 episkleral plak radyoterapi tedavisi: Erken sonuçlar. Türk Oftalmoloji Derneği ve TOD Çukurova Şubesi XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 23-26 Eylül 2001, İzmir. (Sözlü sunum)
 8. Müftüoğlu O, Günalp İ, Gündüz K, Deniz H, Kurşun N. Konjonktiva yassı hücreli karsinomunda klinik bulgular ve tedavi sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği ve TOD Çukurova Şubesi XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 23-26 Eylül 2001, İzmir. (Sözlü sunum)
 9. Deniz H, Günalp İ, Gündüz K, Müftüoğlu O, Kurşun N. Konjonktiva malign melanomunda klinik bulgular ve tedavi sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği ve TOD Çukurova Şubesi XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 23-26 Eylül 2001, İzmir. (Sözlü sunum)
 10. Yalçındağ NF, Gündüz K, Günalp İ, Örnek K, Özkan M, Tümtürk R. Retinoblastomda kemoredüksiyon tedavisi sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği ve TOD Çukurova Şubesi XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 23-26 Eylül 2001, İzmir. (Sözlü sunum)
 11. Gündüz K, Günalp İ, Yalçındağ N, Ünal E, Taçyıldız N. Göziçi retinoblastomda kemoredüksiyon tedavisi sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2002, Ankara. (Sözlü sunum)
 12. Yalçındağ N, Gündüz K, Günalp İ. Koroid malign melanomunda diod laserle transpupiller termoterapi. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2002, Ankara. (Sözlü sunum)
 13. Deda G, Gündüz K, Günalp İ, Çorapçıoğlu D. Tiroid oftalmopatili hastaların oftalmolojik muayeneye göre değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2002, Ankara. (Sözlü sunum)
 14. Gündüz K, Günalp İ, Yalçındağ N, Ünal E, Taçyıldız N, Geyik P. Göz içi retinoblastomda kemoterapi sonrası eksternal radyoterapi ve enükleasyon için risk faktörleri. Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003, İstanbul. (Sözlü sunum)
 15. Gündüz K, Demirel S, Günalp İ, Genç Y. Kapak malign tümörlerinde rekonstrüktif cerrahi yöntemlerimiz ve sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği Bursa Şubesi 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2004, Antalya. (Sözlü sunum)
 16. Demirel S, Gündüz K, Günalp İ, Erden E. Orbital lenfanjiomlarında tedavi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği Bursa Şubesi 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2004, Antalya. (Sözlü sunum)
 17. Gündüz K, Demirel S, Günalp İ, Erden E. Çocukluk çağı orbita kavernöz hemanjiomları. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005, Antalya. (Sözlü sunum)
 18. Demirel S, Gündüz K, Günalp İ, Erden E. Lakrimal bez kitlelerinde tanı ve tedavi. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005, Antalya. (Sözlü sunum)
 19. Akmeşe HE, Gündüz K, Günalp İ, Öztuna D. Siliyokoroid melanomlarında Ru-106 plak radyoterapisi. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005, Antalya. (Sözlü sunum)
 20. Bayram N, Yalçındağ N, Gündüz K, Günalp İ. Primer enükleasyon yapılan retinoblastom hastalarının klinik özellikleri. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005, Antalya. (Poster)
 21. Demirel S, Gündüz K, Günalp İ. Fundusun vazoproliferatif tümöründe tanı ve tedavi. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005, Antalya. (Poster)
 22. Akmeşe HE, Gündüz K, Günalp İ, Öztuna D. Koroid melanomlarında kombine Ru-106 plak radyoterapi ve transpupiller termoterapi. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005, Antalya. (Poster)
 23. Gündüz K. Koroid osteomu ve orbita eozinofilik granülomu. Oküler Onkoloji İnteraktif Paneli. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005, Antalya. (Olgu sunumları)
 24. Gündüz K, Pulido JS. Koroid melanositik lezyonlarında otoflöresans. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya. (Sözlü sunum)
 25. Çatak E, Gündüz K, Erden E. Optik sinir tümörlerinde biopsi ile tanı ve tedavi. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya. (Sözlü sunum)
 26. Polat B, Gündüz K, Erden E, Palamar M. Lakrimal bez kitlelerinde tanı ve tedavi. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya. (Sözlü sunum)
 27. Madran FS, Gündüz K. Orbital hemanjioperisitom. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya. (Poster)
 28. Polat B, Gündüz K, Kuzu I. Oküler adneksal lenfomalı olgularda klinik ve tedavi. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya. (Poster)
 29. Kurt RA, Gündüz K, Kaygusuz G, Kankaya D. Orbita kondromezenkimal hamartomu. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya. (Poster)
 30. Kurt RA, Gündüz K, Erden E. Kavernöz hemanjiomu taklit eden orbita lenfanjiomu. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya. (Poster)
 31. Gündüz K. Episkleral melanom ve lenfomayı taklit eden folliküler konjonktivit. Oküler Onkoloji Birimi Etkileşimli Toplantısı: Konjonktiva tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya. (Olgu sunumları)
 32. Gündüz K, Pulido JS. Koroid melanositik lezyonlarında fundus otoflöresans (FOF) bulguları ile flöresein/indosiyanin yeşili anjiografisi bulgularının karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 11-15 Kasım 2009, Antalya. (Sözlü sunum)
 33. Karslıoğlu MZ, Gündüz K. Koroid melanositik lezyonlarında primer transpupiller termoterapi tedavisi. Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 11-15 Kasım 2009, Antalya. (Sözlü sunum)
 34. Kurt RA, Gündüz K, Özkan M. Siliyer cisim ve koroid malign melanomlarının tedavisinde tek başına ya da transpupiller termoterapiyle kombine Ruthenium-106 plak radyoterapisi. Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 11-15 Kasım 2009, Antalya. (Sözlü sunum)
 35. Çatak E, Gündüz K. Konjonktivanın intraepitelyal neoplazi ve yassı hücreli karsinomu: tedavi yaklaşımları ve sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 11-15 Kasım 2009, Antalya. (Sözlü sunum)
 36. Eken V, Gündüz K, Bıyıklı Z. Retinoblastom nedeniyle enükleasyon yapılan hastalarda orbital implant açılmasını etkileyen faktörler. Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 11-15 Kasım 2009, Antalya. (Sözlü sunum)
 37. Duman R, Gündüz K. Göz içi tümörlerinde ince iğne aspirasyon biopsisi. Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 11-15 Kasım 2009, Antalya. (Sözlü sunum)
 38. Gündüz K. Ektopik orbita menenjiomu. Oküler Onkoloji Birimi Etkileşimli Toplantısı: Oküler onkoloji ilginç olgu sunumları. Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 11-15 Kasım 2009, Antalya. (Olgu sunumu)
 39. Torun D, İleri T, Gündüz K, Akar N. Homosisteinürili hastalarda sistationin beta sentez (CBS) gen değişimlerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 65. Kuruluş Yılı, II. Orhan Ulutin Tromboz Sempozyumu. 30 Nisan 2010, Ankara. (Sözlü sunum)
 40. Gündüz K, Kurt RA. Uvea tümörlerinde parsiyel lameller sklerouvektomi yöntemi ile ekzorezeksiyon. Türk Oftalmoloji Derneği Bursa Şubesi 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya. (Sözlü sunum)
 41. Uzun A, Gündüz K, Erden E, Heper AO. Benign kapak tümörlerinde klinikopatolojik korelasyon. Türk Oftalmoloji Derneği Bursa Şubesi 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya. (Sözlü sunum)
 42. Kızıltunç PB, Gündüz K, Erden E. Orbita nörojenik tümörlerinin klinik ve tedavi özellikleri. Türk Oftalmoloji Derneği Bursa Şubesi 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya. (Sözlü sunum)
 43. Savku E, Gündüz K. Sınırlı ve difüz koroid hemanjiomlarında tedavi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği Bursa Şubesi 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya. (Sözlü sunum)
 44. Gültekin BP, Gündüz K. Orbita kitlelerinde histopatolojik tanıya göre sınıflandırma ve tedavi. Türk Oftalmoloji Derneği Bursa Şubesi 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya. (Sözlü sunum)
 45. Kurt RA, Gündüz K, Süren E, Taçyıldız N, Ünal E, Dinçaslan HU, Bıyıklı Z. Göziçi ve gözdışı retinoblastomda tedavi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği Bursa Şubesi 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya. (Sözlü sunum)
 46. Gündüz K. Siliyer cisim melanositomu. Oküler Onkoloji Birimi Etkileşimli Toplantısı: Oküler onkolojide ilginç olgular. Türk Oftalmoloji Derneği Bursa Şubesi 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya. (Olgu sunumu)
 47. Gündüz K. Orbita hemanjioperisitomu. Oküloplastik Cerrahi Birimi Etkileşimli Toplantısı. Türk Oftalmoloji Derneği Bursa Şubesi 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya. (Olgu sunumu)
 48. Gündüz K. Orbita malign soliter fibröz tümörü. Oküler Onkoloji Birimi Etkileşimli Toplantısı: Oküler Onkolojide İlginç Olgular. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Girne, Kıbrıs. (Olgu sunumu)
 49. Gündüz K, Amselem L, Karslıoğlu MZ. Semptomatik koroid nevüslerinde fotodinamik tedavi. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Girne. (Sözlü sunum)
 50. Alay C, Gündüz K, Güney Y, Delikgöz E. Göz içi tümörlerinde cyberknife radyocerrahi tedavisi. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Girne. (Sözlü sunum)
 51. Selen F, Gündüz K, Doğanay B. Mobil implantlı enükleasyon yapılan olgularda implant açılımına etki eden faktörler. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Girne. (Sözlü sunum)
 52. Çalış F, Gündüz K. Coats hastalığında klinik ve tedavi özellikleri. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Girne. (Sözlü sunum)
 53. Gündüz K, Köse K, Taçyıldız N, Dinçaslan H, Ünal E. Unilateral ve bilateral retinoblastom olgularında enükleasyon oranları. Türk Oftalmoloji Derneği Konya-Antalya Şubesi, 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya. (Sözlü sunum)
 54. Genç İ, Gündüz K. Uvea malign melanomlarında metastaz gelişimini etkileyen faktörler. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Diyarbakır Şubesi’nin katkılarıyla), 06-10 Kasım 2013, Antalya. (Sözlü sunum)
 55. Nasırov R, Gündüz K. Orbita kavernöz hemanjiomlarında klinik ve manyetik rezonans görüntüleme özellikleri. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Diyarbakır Şubesi’nin katkılarıyla), 06-10 Kasım 2013, Antalya. (Sözlü sunum)
 56. Duman R, Delikgöz E, Balcı M, Özdoğan S, Dizman A, Güney Y, Gündüz K. Arka uvea melanomlarında Cyberknife radyocerrahisi. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Diyarbakır Şubesi’nin katkılarıyla), 06-10 Kasım 2013, Antalya. (Sözlü sunum)
 57. Savku E, Gündüz K. Tiroid oftalmopati- Orbita dekompresyonu cerrahisi. TOD Oküloplastik Cerrahi Birimi Oküloplastik Cerrahi Video Sempozyumu, 31 Mayıs-1 Haziran 2014, İstanbul. (Video sunumu)
 58. Baş Z, Yanık Ö, Gündüz AK. Göz içi tümörlerinde vitreoretinal cerrahi. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Erzurum-Trabzon Şubesi’nin katkılarıyla), 5-9 Kasım 2014, Antalya. (Sözlü sunum)
 59. Işık MU, Gündüz AK, Taçyıldız N, Ünal E, Dinçaslan H, Baş Z, Heper A, Bıyıklı Z. Retinoblastom 2014 Ankara Tıp sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Erzurum-Trabzon Şubesi’nin katkılarıyla), 5-9 Kasım 2014, Antalya. (Sözlü sunum)
 60. Bilici S, Işık MU, Gündüz AK, Heper A, Erden E, Bıyıklı Z. Oküler yüzey neoplazilerinde nüks risk faktörleri. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Erzurum-Trabzon Şubesi’nin katkılarıyla), 5-9 Kasım 2014, Antalya. (Sözlü sunum)
 61. Gündüz K, Yeşiltaş YS. Lakrimal bez tümörleri: İnsidans ve tedavi yaklaşımı 1998-2015. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi (Çukurova Şubesi’nin katkılarıyla), 4-8 Kasım 2015, İstanbul. (Sözlü sunum)
 62. Gündüz K, Yeşiltaş YS, Köse KS. Orbita tümörleri: 2015 Ankara Tıp Fakültesi sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi (Çukurova Şubesi’nin katkılarıyla), 4-8 Kasım 2015, İstanbul. (Sözlü sunum)
 63. Kurt M, Işık MU, Gündüz AK, Yavuz K, Taçyıldız N, Ünal E, Dinçaslan H, Heper AO. Retinoblastomda sistemik kemoterapiye yanıtsız olgularda sekonder intraarteriyel ve intravitreal kemoterapi sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi (Çukurova Şubesi’nin katkılarıyla), 4-8 Kasım 2015, İstanbul. (Sözlü sunum)
 64. Nalcı H, Bilen FT, Gündüz AK. Konjonktiva malign melanomlarında klinik AJCC sınıflandırmasına göre tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi (Çukurova Şubesi’nin katkılarıyla), 4-8 Kasım 2015, İstanbul. (Sözlü sunum)
 65. Biçer Ö, Yanık Ö, Gündüz AK. Göz içi tümörlerinde pars plana vitrektomi ile tümör endobiyopsisi. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi (Çukurova Şubesi’nin katkılarıyla), 4-8 Kasım 2015, İstanbul. (Sözlü sunum)
 66. Gündüz AK. Ilginç bir retina vasküler tümör olgusu. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi Gece Toplantısı “Olgularla Retinanın Nadir Görülen Vasküler Hastalıkları”, 21 Ocak 2016, Ankara. (Olgu sunumu)
 67. Gündüz AK. Retina astrositik hamartomu. Oküler Onkoloji Birimi Olgu Sunumları, Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 36. Nisan Kursu, 1-3 Nisan 2016, Ankara. (Olgu sunumu)
 68. Nalcı H, Gündüz AK. İki olgu nedeniyle göz içi retinoblastomda orbital sellulit. Oküler Onkoloji Birimi Olgu Sunumları, Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 36. Nisan Kursu, 1-3 Nisan 2016, Ankara. (Olgu sunumu)
 69. Yeşiltaş YS, Gündüz AK. Orbita teratomu. Oküler Onkoloji Birimi Olgu Sunumları, Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 36. Nisan Kursu, 1-3 Nisan 2016, Ankara. (Olgu sunumu).
 70. Işık MU, Gündüz AK. Sıvı-sıvı seviyesi yapan orbita schwannomu. Oküler Onkoloji Birimi Olgu Sunumları, Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 36. Nisan Kursu, 1-3 Nisan 2016, Ankara. (Olgu sunumu)
 71. Biçer Ö, Gündüz AK. Optik sinir başı melanositomu. Oküler Onkoloji Birimi Olgu Sunumları, Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 36. Nisan Kursu, 1-3 Nisan 2016, Ankara. (Olgu sunumu)
 72. Nalcı H, Gündüz K, Kurşun N, Erden E. Uvea malign melanomlarında metastaz riskini etkileyen faktörler. Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi (Ankara Şubesi’nin katkılarıyla), 9-13 Kasım 2016, Antalya. (Sözlü sunum)
 73. Mirzayev I, Gündüz K, Erden E. Uvea tümörlerinde transskleral ve limbal yolla rezeksiyon sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi (Ankara Şubesi’nin katkılarıyla), 9-13 Kasım 2016, Antalya. (Sözlü sunum)
 74. Temel E, Gündüz K, Erden E. Orbita tutulumu gösteren Langerhans hücreli histiositoz tanılı olgularda tedavi ve izlem sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi (Ankara Şubesi’nin katkılarıyla), 9-13 Kasım 2016, Antalya. (Sözlü sunum)
 75. Çöndü G, Gündüz K. Fundus tümörleri ve tümörle karışan patolojilerde optik koherens tomografi bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi (Ankara Şubesi’nin katkılarıyla), 9-13 Kasım 2016, Antalya. (Sözlü sunum)
 76. Gündüz K, Çöndü G, Yeşiltaş YS. Göz içi tümörlerinde fundus otoflöresans bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi (Ankara Şubesi’nin katkılarıyla), 9-13 Kasım 2016, Antalya. (Sözlü sunum)
 77. Yeşiltaş YS, Gündüz AK, Heper AO. Ektopik orbital rabdoid menenjiom. Oküloplastik Cerrahi Birimi Olgu Sunumları, Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 37. Nisan Kursu, 7-9 Nisan 2017, Ankara. (Olgu Sunumu)
 78. Biçer Ö, Gündüz AK. Son karar: Retinoblastom mu? Yoksa pseudoretinoblastom mu? Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi (İstanbul Şubesi’nin katkılarıyla), 24-29 Ekim 2017, Antalya. (Poster)
 79. Mirzayev İ, Gündüz K, Işık MU, Erden E. Oküler yüzey skuamoz neoplazilerinde tedavi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi (İstanbul Şubesi’nin katkılarıyla), 24-29 Ekim 2017, Antalya. (Poster)
 80. Arslantürk ME, Gündüz AK. Primer gözkapağı tümörlerinde demografik özellikler ve histopatolojik tanı: 19 yıllık sonuçlar. Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi (İstanbul Şubesi’nin katkılarıyla), 24-29 Ekim 2017, Antalya. (Poster)
 81. Köse HC, Gündüz AK. İris kistlerinin klinik özellikleri ve tedavi sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi (İstanbul Şubesi’nin katkılarıyla), 24-29 Ekim 2017, Antalya. (Poster)
 82. Nalcı H, Gündüz AK. Uvea melanomunda multimodal yaklaşım: Prognostik faktörler. Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi (İstanbul Şubesi’nin katkılarıyla), 24-29 Ekim 2017, Antalya. (Sözlü sunum)
 83. Çöndü G, Gündüz AK. Koroid nevüsü ve koroid melonomu ayırıcı tanısında optik koherens tomografi ve fundus otofloresans. Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi (İstanbul Şubesi’nin katkılarıyla), 24-29 Ekim 2017, Antalya. (Sözlü sunum)
 84. Yeşiltaş YS, Gündüz AK. Pediatrik orbita kitleleri: 211 Olguda klinikopatolojik sonuçlar. Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi (İstanbul Şubesi’nin katkılarıyla), 24-29 Ekim 2017, Antalya. (Sözlü sunum)
 85. Garip A, Biçer Ö, Gündüz AK. Radyasyon retinopatisi ve makulopatisinde intravitreal anti-vasküler endotelyal büyüme faktörü (Anti-VEBF) tedavi sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği TOD 51. Ulusal Kongresi (İstanbul Şubesi’nin katkılarıyla), 24-29 Ekim 2017, Antalya. (Sözlü sunum)
 86. Gündüz K, Mirzayev İ. Uvea tümörlerinde parsiyel lameller sklerouvektomi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi (İstanbul Şubesi’nin katkılarıyla), 24-29 Ekim 2017, Antalya. (Sözlü sunum)
 87. Genç G, Rüstemli N, Gündüz AK. Malign kapak tümörlerinde rekonstrüktif cerrahi ve sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi (Bursa Şubesi’nin katkılarıyla), 13-18 Kasım 2018, Antalya. (Sözlü sunum)
 88. Çelik T, Yeşiltaş YS, Gündüz AK. İdiyopatik orbita inflamasyonunda klinik özellikler ve tedavi sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi (Bursa Şubesi’nin katkılarıyla), 13-18 Kasım 2018, Antalya. (Sözlü sunum)
 89. Mirzayev İ, Temel E, Gündüz K, Köse K, Işık U, Ünal E, Taçyıldız N, Dinçaslan H. Retinoblastom olgularında tanı, tedavi ve izlem sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi (Bursa Şubesi’nin katkılarıyla), 13-18 Kasım 2018, Antalya. (Sözlü sunum)
 90. Özcan G, Gündüz AK, Kar İ, Biçer Ö. Koroid malign melanomlarında Cyberknife radyocerrahi sonuçları ve radyasyon retinopatisi için risk faktörleri. Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi (Bursa Şubesi’nin katkılarıyla), 13-18 Kasım 2018, Antalya. (Sözlü sunum)
 91. Gündüz K, Mirzayev İ, Ceyhan K. Koroid kitlelerinde transretinal biopsi ve ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi (Bursa Şubesi’nin katkılarıyla), 13-18 Kasım 2018, Antalya. (Sözlü sunum)
 92. Rüstemli N, Genç G, Gündüz AK. Koroid tümörlerinde endorezeksiyon tedavisi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi (Bursa Şubesi’nin katkılarıyla), 13-18 Kasım 2018, Antalya. (Sözlü sunum)
 93. Bekdemir Ş, Gündüz AK. Dome-shaped makülopatiyi taklit eden orbita tümörü. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi Gece Toplantısı “Oküloplastik Cerrahi-Tanı ve Cerrahide Zorluklar”, 21 Mart 2019, Ankara. (Olgu sunumu)
 94. Genç G, Gündüz AK, Karabaş L. Retina ve retina pigment epitelinin kombine hamartomunda multimodal görüntüleme: Olgu sunumu. Oküler Onkoloji Birimi Olgu Sunumları, TOD 39. Nisan Kursu: Retina Hastalıklarında Güncel Tanı ve Tedaviler, 5-7 Nisan 2019, Ankara.
 95. Rüstemli N, Gündüz AK. Konjonktiva malign melanomunda amnion membran transplantasyonu: Olgu sunumu. Oküler Onkoloji Birimi Olgu Sunumları, TOD 39. Nisan Kursu: Retina Hastalıklarında Güncel Tanı ve Tedaviler, 5-7 Nisan 2019, Ankara.
 96. Yeşiltaş YS, Gündüz AK. Retinoblastomda multimodal görüntüleme. Oküler Onkoloji Birimi Olgu Sunumları, TOD 39. Nisan Kursu: Retina Hastalıklarında Güncel Tanı ve Tedaviler, 5-7 Nisan 2019, Ankara.
 97. Özcan G, Gündüz AK. Koroid malign melanomu ile karışan ruptüre retina arteri makroanevrizması: Olgu Sunumu. Oküler Onkoloji Birimi Olgu Sunumları, TOD 39. Nisan Kursu: Retina Hastalıklarında Güncel Tanı ve Tedaviler, 5-7 Nisan 2019, Ankara.
 98. Köse HC, Gündüz AK. İris pigment epiteli kisti ve stromal iris kisti olgularında multimodal görüntüleme. Oküler Onkoloji Birimi Olgu Sunumları, TOD 39. Nisan Kursu: Retina Hastalıklarında Güncel Tanı ve Tedaviler, 5-7 Nisan 2019, Ankara.
 99. Mirzayev İ, Gündüz AK. Tanısal zorluk yaşanan retina astrositik hamartomu olgusu. Oküler Onkoloji Birimi Olgu Sunumları, TOD 39. Nisan Kursu: Retina Hastalıklarında Güncel Tanı ve Tedaviler, 5-7 Nisan 2019, Ankara.
 100. Gündüz AK. Retina vazoproliferatif tümörü- kriyoterapi sonrası spontan epiretinal membran ayrılması. Oküler Onkoloji Birimi Olgu Sunumları, TOD 39. Nisan Kursu: Retina Hastalıklarında Güncel Tanı ve Tedaviler, 5-7 Nisan 2019, Ankara.
 101. Gündüz K, Bekdemir Ş. Konjonktival lenfanjioma eşlik eden orbital kavernöz hemanjiomu. TOD 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu, 20-22 Haziran 2019, İstanbul. (Sözlü sunum)
 102. Bekdemir Ş, Gündüz AK. Nadir görülen alt kapak kondroid siringoması. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi Gece Toplantısı “Olgularla Kapak Tümörlerinde Güncel Yaklaşım”, 24 Ekim 2019, Ankara. (Olgu sunumu)
 103. Genç G, Gündüz AK. Retina ve optik disk tümörlerinde swept source optik koherens tomografi ve swept source optik koherens tomografi anjiografi bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi (Konya-Antalya Şubesi’nin katkılarıyla), 6-10 Kasım 2019, Antalya. (Poster)
 104. Şekkeli MZ, Gündüz AK, Mirzayev İ, Temel E. Retinoblastom olgularında intraarteriyel ve intravitreal kemoterapi tedavi sonuçları.Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi (Konya-Antalya Şubesi’nin katkılarıyla), 6-10 Kasım 2019, Antalya. (Poster)
 105. Başer TB, Gündüz AK. Koroid melanomunda radyoterapi sonrası gelişen radyasyon makülopatisinde optik koherens anjiografi bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi (Konya-Antalya Şubesi’nin katkılarıyla), 6-10 Kasım 2019, Antalya. (Poster)
 106. Akkoz YE, Ünal E, Tanyıldız HG, Taçyıldız G, Heper AO, Özakıncı H, Gündüz AK, Gördü Z, Yavuz G, Dinçaslan H, Mirzayev İ. İleri göz içi evreli retinoblastom olgularının enükleasyon materyalinde vasküler endotelyal growth faktör ekspresyonu. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi (Konya-Antalya Şubesi’nin katkılarıyla), 6-10 Kasım 2019, Antalya. (Sözlü sunum)
 107. Mirzayev İ, Gündüz AK. Göz içi kitlelerinde transretinal biopsi ve endorezeksiyon sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi (Konya-Antalya Şubesi’nin katkılarıyla), 6-10 Kasım 2019, Antalya. (Sözlü sunum)
 108. Özcan G, Gündüz AK. Sınırlı koroid hemanjiomunda optik koherans tomografi ve optik koherans tomografi anjiografi bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi (Konya-Antalya Şubesi’nin katkılarıyla), 6-10 Kasım 2019, Antalya. (Sözlü sunum)
 109. Dadayev R, Yeşiltaş YS, Gündüz AK. Sekonder ve metastatik orbita tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi (Konya-Antalya Şubesi’nin katkılarıyla), 6-10 Kasım 2019, Antalya. (Sözlü sunum)
 110. Gündüz K. Koroid melanositik tümörlerinde swept source koherens tomografi ve swept source koherens tomografi anjiografi bulguları.Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi (Konya-Antalya Şubesi’nin katkılarıyla), 6-10 Kasım 2019, Antalya. (Sözlü sunum)
 111. Bekdemir Ş, Gündüz AK. Sino-orbital fibröz displasia/Case Report. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi (Konya-Antalya Şubesi’nin katkılarıyla), 6-10 Kasım 2019, Antalya. (TOD GO 4, Sözlü sunum)
 112. Gündüz AK, Mirzayev İ, Özalp Ateş FS. Primer intravenöz kemoterapi ile tedavi edilen göz içi retinoblastom olgularında nüks ve yeni tümör gelişmesi için risk faktörleri. Türk Oftalmoloji Derneği 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, 9-13 Aralık 2020. (Sözlü sunum)
 113. Mirzayev İ, Gündüz AK, Ceyhan K, Okçu Heper A, Özalp Ateş FS. Göz içi kitlelerinde biyopsi ve rezeksiyon sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, 9-13 Aralık 2020. (Sözlü sunum)
 114. Dadayev R, Mirzayev İ, Gündüz AK, Biçer Ö. Retinoblastom ayırıcı tanısı ve psödoretinoblastom nedenlerinin yaşa göre dağılımı. Türk Oftalmoloji Derneği 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, 9-13 Aralık 2020. (Sözlü sunum)
 115. Akkoz YE, Mirzayev İ, Gündüz AK, Yavuz K, Özalp Ateş FS. Retinoblastomda kurtarma tedavisi olarak sekonder intra-arteryel ve/veya intravitreal kemoterapi. Türk Oftalmoloji Derneği 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, 9-13 Aralık 2020. (Sözlü sunum)
 116. Kasımoğlu R, Gündüz AK, Mirzayev İ, Özalp Ateş FS. Koroid nevüsü ve koroid melanomu ayırıcı tanısında swept-source optik koherens tomografi anjiografi (SS-OCTA). Türk Oftalmoloji Derneği 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, 9-13 Aralık 2020. (Sözlü sunum)
 117. Özcan G, Gündüz AK. Retina tümörlerinde optik koherens tomografi ve fundus otoflöresans görüntüleme bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, 9-13 Aralık 2020. (Poster)
 118. Bekdemir Ş, Gündüz K. Oküler adneksal lenfoma olgularında klinik özellikler ve tedavi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, 9-13 Aralık 2020. (Poster)
 119. Gündüz AK, Mirzayev İ, Özalp Ateş FS, Tetik D. Sınırlı koroid hemanjiomu: Transpupiller termoterapi, indosiyanin yeşili ile güçlendirilmiş transpupiller termoterapi ve fotodinamik terapinin karşılaştırmalı etkinliği ve tedavi sonuçlarını etkileyen klinik özellikler. Türk Oftalmoloji Derneği 55. Ulusal Kongresi (Konya-Antalya Şubesi’nin katkılarıyla), 3-7 Kasım 2021, Antalya. (Sözlü sunum)
 120. Mirzayev İ, Gündüz AK, Gündüz ÖÖ, Özalp Ateş FS, Nalcı Baytaroğlu H.  Konjonktiva tümörleri: 21 yıllık izlemde demografik ve klinik özellikler. Türk Oftalmoloji Derneği 55. Ulusal Kongresi (Konya-Antalya Şubesi’nin katkılarıyla), 3-7 Kasım 2021, Antalya. (Sözlü sunum)
 121. Nalcı H, Gündüz AK, Mirzayev İ, Özalp Ateş FS. Posterior uvea melanomunda plak radyoterapi ve cyberknife stereotaktik radyocerrahinin karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği 55. Ulusal Kongresi (Konya-Antalya Şubesi’nin katkılarıyla), 3-7 Kasım 2021, Antalya. (Sözlü sunum)
 122. Aydın P, Gündüz AK, Mirzayev İ. Sınırlı koroid hemanjiomu olgularında optik koherens tomografi anjiografi bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 55. Ulusal Kongresi (Konya-Antalya Şubesi’nin katkılarıyla), 3-7 Kasım 2021, Antalya. (Sözlü sunum)
 123. Tetik D, Gündüz AK. Retinoblastom olgularında Retcam fundus fotoğrafi ve flöresein anjiografi. Türk Oftalmoloji Derneği 55. Ulusal Kongresi (Konya-Antalya Şubesi’nin katkılarıyla), 3-7 Kasım 2021, Antalya. (Sözlü sunum)
 124. Tetik D, Gündüz AK. Retinoblastom ve psödoretinoblastom ayırıcı tanısında RetCam flöresein anjiografi. Türk Oftalmoloji Derneği 56. Ulusal Kongresi (Diyarbakır Şubesi’nin katkılarıyla), 2-6 Kasım 2022, Antalya. (Sözlü sunum)
 125. Nalcı Baytaroğlu H, Gündüz AK, Mirzayev İ, Özalp Ateş FS. Göz koruyucu tedavi uygulanan posterior uvea melanomlarında sekonder göz alınmasını etkileyen faktörler. Türk Oftalmoloji Derneği 56. Ulusal Kongresi (Diyarbakır Şubesi’nin katkılarıyla), 2-6 Kasım 2022, Antalya. (Poster)
 126. Çalış Karanfil F, Gündüz AK, Uçakhan Gündüz Ö, Özalp Ateş FS. Konjonktiva malign melanomunda rekürrens, metastaz ve sağkalımı etkileyen faktörler. Türk Oftalmoloji Derneği 56. Ulusal Kongresi (Diyarbakır Şubesi’nin katkılarıyla), 2-6 Kasım 2022, Antalya. (Poster)
 127. Tetik D, Gündüz AK. Neonatal retinoblastom olgusunda sistemik kemoterapi sonrası gelişen psödosellülit tablosu. Türk Oftalmoloji Derneği 56. Ulusal Kongresi (Diyarbakır Şubesi’nin katkılarıyla), 2-6 Kasım 2022, Antalya. (Poster)
 128. Başer TB, Gündüz AK. Nadir görülen bir fundus tümör olgusu ve beklenmeyen bir komplikasyon. TOD – Oküler Onkoloji Birimi Olgu Sunumları, Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 42. TOD Nisan Kursu: “Oküloplastik Cerrahi ve Oküler Onkoloji”, 7-9 Nisan 2023, Ankara. (Sözlü sunum)
 129. Tetik D, Gündüz AK. Pediatrik vitreoretinal cerrahide istenmeyen sonuçlar. TOD – Oküler Onkoloji Birimi Olgu Sunumları, Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 42. TOD Nisan Kursu: “Oküloplastik Cerrahi ve Oküler Onkoloji”, 7-9 Nisan 2023, Ankara. (Sözlü sunum)
 130. Akbay D, Gündüz AK. Psödoplato iris. TOD – Oküler Onkoloji Birimi Olgu Sunumları, Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 42. TOD Nisan Kursu: “Oküloplastik Cerrahi ve Oküler Onkoloji”, 7-9 Nisan 2023, Ankara. (Sözlü sunum)
 131. Gündüz AK. Bir gözde iki lezyon: Eksudatif retina dekolmanı nereden kaynaklanıyor? TOD – Oküler Onkoloji Birimi Olgu Sunumları, Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 42. TOD Nisan Kursu: “Oküloplastik Cerrahi ve Oküler Onkoloji”, 7-9 Nisan 2023, Ankara. (Sözlü sunum)
 132. Aydın Ellialtıoğlu P, Gündüz AK. Konjonktiva kitlelerinde optik biopsi. TOD – Oküler Onkoloji Birimi Olgu Sunumları, Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 42. TOD Nisan Kursu: “Oküloplastik Cerrahi ve Oküler Onkoloji”, 7-9 Nisan 2023, Ankara. (Sözlü sunum)
 133. Mirzayev İ, Gündüz AK. Bilateral korneal pannus ve konjonktival kitle: Acaba tanı nedir? TOD – Oküler Onkoloji Birimi Olgu Sunumları, Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 42. TOD Nisan Kursu: “Oküloplastik Cerrahi ve Oküler Onkoloji”, 7-9 Nisan 2023, Ankara. (Sözlü sunum)
 134. Aydoğdu Hİ, Gündüz AK. Nadir görülen bir orbita tümörü olgusu. TOD – Oküler Onkoloji Birimi Olgu Sunumları, Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 42. TOD Nisan Kursu: “Oküloplastik Cerrahi ve Oküler Onkoloji”, 7-9 Nisan 2023, Ankara. (Sözlü sunum)
 135. Gündüz AK, Mirzayev İ. Sınırlı koroid hemanjiomu olgularında optik koherens tomografi ve optik koherens tomografi anjiografi bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 57. Ulusal Kongresi (Erzurum-Trabzon Şubesi’nin katkılarıyla), 8-12 Kasım 2023, Antalya. (Sözlü sunum)
 136. Mirzayev İ, Gündüz AK, Cansız Ersöz C, Okçu Heper A, Özalp Ateş FS, Gündüz ÖÖ. Oküler yüzey skuamöz neoplazisi ve karışan lezyonlarda ön segment optik koherens tomografi bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 57. Ulusal Kongresi (Erzurum-Trabzon Şubesi’nin katkılarıyla), 8-12 Kasım 2023, Antalya. (Sözlü sunum)
 137. Tetik D, Gündüz AK. Retinoblastomda Retcam fotoğrafi flöresein anjiografi ile izlem sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 57. Ulusal Kongresi (Erzurum-Trabzon Şubesi’nin katkılarıyla), 8-12 Kasım 2023, Antalya. (Sözlü sunum)
 138. Çalış Karanfil F, Gündüz AK, Atilla H. Retinoblastomda el tipi optik koherens tomografi ile ön ve arka segment bulgularının değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 57. Ulusal Kongresi (Erzurum-Trabzon Şubesi’nin katkılarıyla), 8-12 Kasım 2023, Antalya. (Sözlü sunum)
 139. Kirişci Kaya SZ, Gündüz AK, Mirzayev İ. Oküler yüzey melanositik tümörlerinde ön segment optik koherens tomografi bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 57. Ulusal Kongresi (Erzurum-Trabzon Şubesi’nin katkılarıyla), 8-12 Kasım 2023, Antalya. (Sözlü sunum)
 140. Erkantarcı A, Gündüz AK, Mirzayev İ. Retina pigment epitelinin konjenital hipertrofisi olgularında optik koherens tomografi ve optik koherens tomografi anjiografi bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 57. Ulusal Kongresi (Erzurum-Trabzon Şubesi’nin katkılarıyla), 8-12 Kasım 2023, Antalya. (Sözlü sunum)
 141. Mituro RA, Gündüz AK, Mirzayev İ. Radyoterapi ve termoterapi sonrası nekrotik tümör sendromu gelişen koroid melanomu olgularında sekonder endorezeksiyon. Türk Oftalmoloji Derneği 57. Ulusal Kongresi (Erzurum-Trabzon Şubesi’nin katkılarıyla), 8-12 Kasım 2023, Antalya. (Sözlü sunum)
 142. Akbay D, Gündüz AK, Mirzayev İ. Oküler yüzey melanositik tümörlerinde ön segment optik koherens tomografi bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 57. Ulusal Kongresi (Erzurum-Trabzon Şubesi’nin katkılarıyla), 8-12 Kasım 2023, Antalya. (Sözlü sunum)
 143. Tetik D, Gündüz AK. Metastatik orbita melanomu. Türk Oftalmoloji Derneği 57. Ulusal Kongresi (Erzurum-Trabzon Şubesi’nin katkılarıyla), 8-12 Kasım 2023, Antalya. (Poster sunum)