1. Gündüz K. Orbita tümörleri (Kurs konuşması). Kurs: Orbita tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2-6 Ekim 1999, İzmir.
 2. Gündüz K. Retina tümörleri (Panel konuşması). Panel: Göz tümörlerine panoramik bir bakış. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2-6 Ekim 1999, İzmir.
 3. Gündüz K. Retina tümörlerinde termoterapi (Panel konuşması). Panel: Termoterapi. Türk Oftalmoloji Derneği Konya-Antalya Şubesi XXII. Kış Sempozyumu, 2-5 Aralık 1999, Konya.
 4. Gündüz K. Sebase bez karsinomu (Panel konuşması). Panel: Kapak malign tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği Konya-Antalya Şubesi XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 2000, Antalya.
 5. Gündüz K. Oküler melanomlarda (kapak, konjonktiva, uvea ve orbita) tanı ve güncel tedavi (Kurs konuşması). Kurs: Oküler melanomlarda (kapak, konjonktiva, uvea ve orbita) tanı ve güncel tedavi. Türk Oftalmoloji Derneği Konya-Antalya Şubesi XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 2000, Antalya.
 6. Gündüz K. Retinoblastom: Tanı ve tedavi prensipleri (Panel konuşması). Panel: Retinoblastom: Klinik, Tanı, Tedavi Prensipleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı. Retinoblastom Çalışma Grubu Toplantısı, 9 Haziran 2001, Ankara.
 7. Gündüz K. Konjonktivanın diğer prekanseröz-kanseröz oluşumları (Panel konuşması). Panel: Konjonktivanın prekanseröz-kanseröz tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği ve Çukurova Şubesi XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 23-26 Eylül 2001, İzmir.
 8. Gündüz K. Göz içi tümörlerinde tanı ve tedavi yöntemleri (Kurs konuşması). Kurs: Göz içi tümörlerinde tanı ve tedavi yöntemleri. Türk Oftalmoloji Derneği ve Çukurova Şubesi XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 23-26 Eylül 2001, İzmir.
 9. Gündüz K. Göz içi retinoblastom tedavisi (Panel konuşması). Panel: Retinoblastom. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Günleri ‘Onkoloji’, 07-09 Kasım 2001, İstanbul.
 10. Gündüz K. Sekonder ve metastatik tümörler (Sempozyum konuşması). Sempozyum: Sistemik hastalıklarda kapak ve orbita tutulumu. Türk Oftalmoloji Derneği Konya-Antalya Şubesi XXIII. Kış Sempozyumu, 28 Aralık 2001-01 Ocak 2002, Antalya.
 11. Gündüz K. Göz içi tümörlerinde radyoaktif plak uygulamaları (Vitreoretinal mini konferansları). Türk Oftalmoloji Derneği Çukurova Şubesi XV. Yaz Sempozyumu, 7-9 Haziran 2002, Adana.
 12. Gündüz K. Orbitanın diğer benign ve malign tümörleri (Panel konuşması). Panel: Çocukluk çağı orbita tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2002, Ankara.
 13. Gündüz K. Çocukluk çağı orbita ve beyin tümörleri (Panel konuşması). Panel: Pediatrik nörooftalmoloji. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi XVI. Yaz Sempozyumu, 20-22 Haziran 2003, İzmir.
 14. Gündüz K. Orbitanın benign tümörleri (Panel konuşması). Panel: Erişkin çağı orbita tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003, İstanbul.
 15. Gündüz K. Kapak tümörleri ve tanısı (Kurs konuşması). Kurs: Kapak tümörlerinin tanı ve tedavisi. Türk Oftalmoloji Derneği Bursa Şubesi 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2004, Antalya.
 16. Gündüz K. Cerrahi dışı tedavi yöntemleri (Panel konuşması). Panel: Göz kapağı malign tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği XXV. Kış Sempozyumu, 24-26 Aralık 2004, Uludağ.
 17. Gündüz K. Orbitanın nörojenik tümörleri (Konferans). Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005, Antalya.
 18. Gündüz K. Orbital tomografisi ve MR (Panel konuşması). Panel: Çok amaçlı görüntüleme yöntemleri. Türk Oftalmoloji Derneği Konya-Antalya Şubesi XXVII. Kış Sempozyumu “Görüntüleme Yöntemleri”, 28-30 Aralık 2005, Konya.
 19. Gündüz K. Koroid melanositik lezyonlarında otoflöresans (Konferans). Türk Oftalmoloji Derneği 29. Kış Sempozyumu “Oküler Cerrahide Yenilikler”, 18-20 Ocak 2008, Antalya.
 20. Gündüz K. Geriatrik oküler onkoloji (Konferans). Türk Oftalmoloji Derneği 21. Yaz Sempozyumu “Geriatrik Oftalmoloji”, 6-8 Haziran 2008, Kapadokya.
 21. Gündüz K. Retinanın maskeleyici sendromarı (Kurs Konuşması). Kurs: Retinanın maskeleyici sendromları. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya.
 22. Gündüz K. Malign göz içi tümörleri (Kurs konuşması). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. I. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, 05-07 Haziran 2009, Zonguldak.
 23. Gündüz K. Göz kapağı ve konjonktiva tümörleri (Kurs konuşması). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. I. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, 05-07 Haziran 2009, Zonguldak.
 24. Gündüz K. Orbita tümörleri (Kurs konuşması). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. I. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, 05-07 Haziran 2009, Zonguldak.
 25. Gündüz K. Göz tümörlerinde enükleasyon teknikleri (Panel konuşması). Panel: Göz tümörlerinde enükleasyon ve ekzenterasyon. Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 11-15 Kasım 2009, Antalya.
 26. Gündüz K. Kapak tümörlerinde tedavi (Kurs Konuşması). Kurs: Kapak tümörlerinde ayırıcı tanı ve tedavi. Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 11-15 Kasım 2009, Antalya.
 27. Gündüz K. Retina tümörleri (Panel konuşması). Panel: Diabetik retinopati dışı retina patolojilerinde tedavi. Türk Oftalmoloji Derneği Konya-Antalya Şubesi XXXII. Kış Sempozyumu “Retina Hastalıklarında Güncel Tedavi Yöntemleri”, 22-24 Ocak 2010, Antalya.
 28. Gündüz K. Orbita ve optik sinir tümörleri (Panel konuşması). Panel: Çocukluk çağı tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği Çukurova Şubesi 7. Mart Sempozyumu, 05-07 Mart 2010, Kayseri.
 29. Gündüz K. Malign göz içi tümörleri (Kurs konuşması). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. II. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, 11-13 Haziran 2010, Zonguldak.
 30. Gündüz K. Göz kapağı ve konjonktiva tümörleri (Kurs konuşması). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. II. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, 11-13 Haziran 2010, Zonguldak.
 31. Gündüz K. Orbita tümörleri (Kurs konuşması). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. II. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, 11-13 Haziran 2010, Zonguldak.
 32. Gündüz K. Retinoblastom (Panel konuşması). Panel: Göziçi tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği XXIII. Yaz Sempozyumu, 25-27 Haziran 2010, Diyarbakır.
 33. Gündüz K. Koroid malign melanomu (Panel konuşması). Panel: Göziçi tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği XXIII. Yaz Sempozyumu, 25-27 Haziran 2010, Diyarbakır.
 34. Gündüz K. Solid tümörlerde oküler metastazlar (Panel konuşması). Panel: Sistemik hastalıklarda oküler onkolojik sorunlar. Türk Oftalmoloji Derneği Bursa Şubesi 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya.
 35. Gündüz K. Damarsal tümörler (Panel konuşması). Panel: Erişkin çağı orbita tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 31. Nisan Kursu “Oküloplastik Cerrahi ve Oküler Onkoloji”, 01-03 Nisan 2011, Ankara.
 36. Gündüz K. Konjenital, kistik ve osteojenik tümörler (Panel konuşması). Panel: Çocukluk çağı orbita tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 31. Nisan Kursu “Oküloplastik Cerrahi ve Oküler Onkoloji”, 01-03 Nisan 2011, Ankara.
 37. Gündüz K. Malign göz içi tümörleri (Kurs konuşması). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. III. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, 10-11 Haziran 2011, Zonguldak.
 38. Gündüz K. Göz kapağı ve konjonktiva tümörleri (Kurs konuşması). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. III. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, 10-11 Haziran 2011, Zonguldak.
 39. Gündüz K. Orbita tümörleri (Kurs konuşması). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. III. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, 10-11 Haziran 2011, Zonguldak.
 40. Gündüz K. Orbita tümörlerinde cerrahi endikasyonları (Konferans). Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 41. Gündüz K. Uvea melanomu (Panel konuşması). Panel: Oküler onkolojide tartışmalı konular. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 42. Gündüz K. Retina vasküler tümörleri (Konferans). Türk Oftalmoloji Derneği XXXIII. Kış Sempozyumu, 19-22 Ocak 2012, Antalya.
 43. Gündüz K. Göz içi retinoblastomda tedavi (Panel konuşması). Panel: Retinoblastom ve ayırıcı tanısı. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 32. Nisan Kursu “Pediatrik Oftalmoloji”, 6-8 Nisan 2012, Ankara.
 44. Gündüz K. Göz tümörleri (Kurs konuşması). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. IV. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, 1-2 Haziran 2012, Zonguldak.
 45. Gündüz K. Göz içi (Panel konuşması). Panel: Oküler onkolojide ilginç olgular. Türk Oftalmoloji Derneği Konya-Antalya Şubesi 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Ankara.
 46. Gündüz K. Göz tümörleri (Kurs konuşması). Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. V. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, 24-25 Mayıs 2013, Zonguldak.
 47. Gündüz K. Vasküler tümörler (Panel konuşması). Panel: Maküla tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 34. Nisan Kursu “Makula Hastalıkları”, 11-13 Nisan 2014, Ankara.
 48. Gündüz K. Orbita cerrahisinde incelikler (Yuvarlak masa konuşması). TOD Oküloplastik Cerrahi Birimi Oküloplastik Cerrahi Video Sempozyumu, 31 Mayıs-1 Haziran 2014, İstanbul.
 49. Gündüz K. Göz tümörleri (Kurs konuşması). Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. VI. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, 20-21 Haziran 2014, Zonguldak.
 50. Gündüz K. Orbita hastalarında görüntüleme (Kurs Konuşması). Kurs: Orbita hastalıkları. Türk Oftalmoloji Derneği Erzurum-Trabzon Şubesi 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya.
 51. Gündüz K. Konjonktivanın pigmenter tümörlerinde tedavi (Panel konuşması). Panel: Oküler yüzey tümörleri ve güncel tedavi yöntemleri. Türk Oftalmoloji Derneği Erzurum-Trabzon Şubesi 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya.
 52. Gündüz K. Erişkin orbita tümörleri (Kurs konuşması). Kurs: Orbita tümörleri ve tedavisi (olgular üzerinden). Türk Oftalmoloji Derneği Erzurum-Trabzon Şubesi 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya.
 53. Gündüz K. Göz tümörleri (Kurs konuşması). Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. VII. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, 23-24 Ekim 2015, Zonguldak.
 54. Gündüz K. Tümör cerrahisi: VRC’nin katkısı nereye kadar? (Panel konuşması). Panel: Vitreoretinal cerrrahide yeni yaklaşımlar, yeni eğilimler. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Çukurova Şubesi’nin katkılarıyla), 4-8 Kasım 2015, İstanbul.
 55. Gündüz K. Göziçi tümörlerinde anjiografi ve otoflöresans (Konferans). Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Çukurova Şubesi’nin katkılarıyla), 4-8 Kasım 2015, İstanbul.
 56. Gündüz K. Göziçi tümörlerinde cerrahi tedavi (Panel konuşması). Panel: Göziçi tümörlerinin tanı ve tedavisinde yenilikler. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Çukurova Şubesi’nin katkılarıyla), 4-8 Kasım 2015, İstanbul.
 57. Gündüz K. Lokal yayılmacı tümörler (Kurs konuşması). Kurs: Kapak ve orbita tümörlerinde yenilikler. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Çukurova Şubesi’nin katkılarıyla), 4-8 Kasım 2015, İstanbul.
 58. Gündüz AK. Orbita ve Beyinde Tümör (Panel konuşması). Panel: “Olgularla Orbital Tümörler”. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi Gece Toplantısı, 17 Aralık 2015, Ankara.
 59. Gündüz AK. Şaşılık ve Ötesi (Panel konuşması). Panel: “Olgularla Orbital Tümörler”. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi Gece Toplantısı, 17 Aralık 2015, Ankara.
 60. Gündüz K. Tümör cerrahisinde endorezeksiyon ve transskleral yaklaşımlar. Vitreoretinal Cerrahi Birimi Birim İleri Eğitim Programı 2 (BİLEP 2): Vitreoretinal cerrahide sorunlar ve çözümleri. Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi (Ankara Şubesi’nin katkılarıyla), 9-13 Kasım 2016, Antalya.
 61. Gündüz K. Radyoterapinin yan etkileri (Kurs Konuşması). Kurs: Sistemik kanserler ve göz. Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi (Ankara Şubesi’nin katkılarıyla), 9-13 Kasım 2016, Antalya.
 62. Gündüz K. Göz kapağı tümörlerinde klinik ve tedavi (Panel konuşması). 6. Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri. Estetik: Az Ama Öz. 17-20 Kasım 2016, Ankara.
 63. Gündüz K. Kanser ve kemoterapi (Panel konuşması). Panel: Makulayı etkileyen diğer konjenital ve edinsel patolojiler. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi 30. Yaz Sempozyumu, 22-24 Eylül 2017, İzmir.
 64. Gündüz K. Lakrimal bez tümörleri (Panel konuşması). Panel: Orbita Tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi (İstanbul Şubesi’nin katkılarıyla), 24-29 Ekim 2017, Antalya.
 65. Gündüz K. İntraoküler tümörlerde tanısal testler: Ne, ne zaman? (Panel konuşması) Panel: Posterior segment tümörlerinde güncel yaklaşımlar. 3.Tıbbi Retina Günleri-Fundus Hastalıkları, 8-10 Aralık 2017, İstanbul.
 66. Gündüz K. İridosilier tümörler. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 38. TOD Nisan Kursu, 6-8 Nisan 2018, Ankara.
 67. Gündüz K. Orbita tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği Oküloplastik Birimi BAK (Beceri Aktarım Kursu): Orbita Hastalıklarında Görüntüleme, 6 Mayıs 2018, Ankara.
 68. Gündüz K. OCT. Oküler Onkoloji Beceri Aktarım Kursu (BAK): Oküler Onkolojide Görüntüleme Yöntemleri. Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi (Bursa Şubesi’nin katkılarıyla), 13-18 Kasım 2018, Antalya.
 69. Gündüz K. Otoflöresans ve anjiografiler. Oküler Onkoloji Beceri Aktarım Kursu (BAK): Oküler Onkolojide Görüntüleme Yöntemleri. Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi (Bursa Şubesi’nin katkılarıyla), 13-18 Kasım 2018, Antalya.
 70. Gündüz K. Retina ve koroid hastalıklarında swept source OCT ve OCT anjiografi (Konferans). Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ve Hopital Lariboisière (AH-HP), Université Paris 7, Sorbonne Paris Cité 1. Retina Hastalıklarında Multimodal Görüntüleme Teknikleri Kursu, 25 Mayıs 2019, İzmir.
 71. Gündüz K. Metastatik tümörler (Panel konuşması). Panel: Gözden kanser tanısına. Türk Oftalmoloji Derneği 32. Yaz Sempozyumu (İzmir Şubesi’nin katkılarıyla), 27-29 Eylül 2019, İzmir.
 72. Gündüz K. Orbitanın primer malign tümörleri (Panel konuşması). Panel: Çocukluk çağı orbita tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi (Konya-Antalya Şubesi’nin katkılarıyla), 6-10 Kasım 2019, Antalya.
 73. Gündüz K. Optik koherens tomografi (OKT) ve optik koherens tomografi anjiografi (OKTA). Oküler Onkoloji Beceri Aktarım Kursu (BAK): Oküler Onkolojide Görüntülemede Yorumlama. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi (Konya-Antalya Şubesi’nin katkılarıyla), 6-10 Kasım 2019, Antalya.
 74. Gündüz K. İntraoküler tümörlerin tanısında multimodal görüntülemeler. Oküloplasti-Onkoloji BİLEP 2. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi (Konya-Antalya Şubesi’nin katkılarıyla), 6-10 Kasım 2019, Antalya.
 75. Gündüz K. Koroid nevüsü (Panel konuşması). Panel: Oküler Onkoloji Panel. 4. Tıbbi Retina Günleri, 6-8 Aralık 2019, İstanbul.
 76. Gündüz AK. Oküler onkolojide optik koherens tomografi ve optik koherens anjiografi. Webinar: Oküler Onkolojide Tanıya Yardımcı Görüntüleme Teknikleri. Türk Oftalmoloji Derneği Webinar toplantısı, 14 Ekim 2020.
 77. Gündüz AK. Arka segment tümörlerinin cerrahi tedavisinde güncel olarak ne yapıyorum? (Panel konuşması). Panel: Vitreoretinal Cerrahide Güncel Olarak Ne Yapıyorum? Türk Oftalmoloji Derneği 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, 9-13 Aralık 2020.
 78. Gündüz AK. Pediatrik orbita tümörleri (Panel konuşması). Panel: Pediatrik Oküler Tümörler. Türk Oftalmoloji Derneği 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, 9-13 Aralık 2020.
 79. Gündüz AK. Ön segment tümörlerinde görüntüleme (Panel konuşması). Panel: Göz İçi Tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği 55. Ulusal Kongresi (Konya-Antalya Şubesi’nin katkılarıyla), 3-7 Kasım 2021, Antalya.
 80. Gündüz AK. Göz kapağı tümörlerinde klinik ve tedavi (Panel konuşması). 8. Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri. Göz çevresi defektlerine cerrahi yaklaşım. 18-21 Kasım 2021, Ankara.
 81. Gündüz AK. İntra Oküler Tümörlerde Multimodal Görüntüleme. Panel: Oküler Onkoloji Konferans. 5. Sanal Tıbbi Retina Günleri, 25-26 Aralık 2021.
 82. Gündüz AK. Optik sinir ve retina hamartomları (Panel konuşması). Panel: Optik sinir tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği 18. Mart Sempozyumu, 22-24 Nisan 2022, Trabzon.
 83. Gündüz AK. Ön Segment Optik Koherens Tomografi ve Ultrasonik Biyomikroskopi. Oküler Onkoloji Beceri Aktarım Kursu (BAK): Göz İçi Tümörlerde Görüntüleme. Türk Oftalmoloji Derneği 56. Ulusal Kongresi (Diyarbakır Şubesi’nin katkılarıyla), 2-6 Kasım 2022, Antalya.
 84. Gündüz AK. Lakrimal Bez Tümörleri (Panel konuşması). Panel: Erişkin Çağı Orbita Tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği 56. Ulusal Kongresi (Diyarbakır Şubesi’nin katkılarıyla), 2-6 Kasım 2022, Antalya.
 85. Gündüz AK. Panel konuşması. Panel: Oküler onkolojide lazer uygulamaları: vaka temelli değerlendirme. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Kış Sempozyumu, 27-29 Ocak 2023, Bursa.
 86. Gündüz AK. Erişkinlerde Malign Orbita Tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 42. TOD Nisan Kursu: “Oküloplastik Cerrahi ve Oküler Onkoloji”, 7-9 Nisan 2023, Ankara.
 87. Gündüz AK. Kapak tümörlerinde tedavi. Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Onkoloji Beceri Aktarım Kursu (BAK): Göz Kapağı Tümörleri, 27 Mayıs 2023, Ankara.
 88. Gündüz AK. Panel konuşması. Panel: Oküler Tümörlerde VRC’nin yeri. Türk Oftalmoloji Derneği 35. Yaz Semozyumu, 22-24 Eylül 2023, Diyarbakır.
 89. Gündüz AK. Konjonktiva Tümörlerinde İlginç Olgular (Etkileşimli Toplantı). Etkileşimli Toplantı: Oküler Onkolojide İlginç Olgu Sunumları. Türk Oftalmoloji Derneği 57. Ulusal Kongresi (Erzurum-Trabzon Şubesi’nin katkılarıyla), 8-12 Kasım 2023, Antalya.
 90. Gündüz AK. Retinoblastomda güncel tedavi (Panel konuşması). Oküler Onkoloji Paneli: Göz İçi Tümörlerinde Güncel Tanı ve Tedavi. 6. Tıbbi Retina Günleri, 8-10 Aralık 2023, Ankara.
 91. Gündüz AK. Panel konuşması. Panel: “Olgularla Oküler Onkolojik Aciller”. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi Gece Toplantısı, 25 Nisan 2024, Ankara.