Ulusal Kongre/Kurslarda Davetli Konuşmalar

 1. Gündüz K. Orbita tümörleri (Kurs konuşması). Kurs: Orbita tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2-6 Ekim 1999, İzmir.
 2. Gündüz K. Retina tümörleri (Panel konuşması). Panel: Göz tümörlerine panoramik bir bakış. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2-6 Ekim 1999, İzmir.
 3. Gündüz K. Retina tümörlerinde termoterapi (Panel konuşması). Panel: Termoterapi. Türk Oftalmoloji Derneği Konya-Antalya Şubesi XXII. Kış Sempozyumu, 2-5 Aralık 1999, Konya.
 4. Gündüz K. Sebase bez karsinomu (Panel konuşması). Panel: Kapak malign tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği Konya-Antalya Şubesi XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 2000, Antalya.
 5. Gündüz K. Oküler melanomlarda (kapak, konjonktiva, uvea ve orbita) tanı ve güncel tedavi (Kurs konuşması). Kurs: Oküler melanomlarda (kapak, konjonktiva, uvea ve orbita) tanı ve güncel tedavi. Türk Oftalmoloji Derneği Konya-Antalya Şubesi XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 2000, Antalya.
 6. Gündüz K. Retinoblastom: Tanı ve tedavi prensipleri (Panel konuşması). Panel: Retinoblastom: Klinik, Tanı, Tedavi Prensipleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı. Retinoblastom Çalışma Grubu Toplantısı, 9 Haziran 2001, Ankara.
 7. Gündüz K. Konjonktivanın diğer prekanseröz-kanseröz oluşumları (Panel konuşması). Panel: Konjonktivanın prekanseröz-kanseröz tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği ve Çukurova Şubesi XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 23-26 Eylül 2001, İzmir.
 8. Gündüz K. Göz içi tümörlerinde tanı ve tedavi yöntemleri (Kurs konuşması). Kurs: Göz içi tümörlerinde tanı ve tedavi yöntemleri. Türk Oftalmoloji Derneği ve Çukurova Şubesi XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 23-26 Eylül 2001, İzmir.
 9. Gündüz K. Göz içi retinoblastom tedavisi (Panel konuşması). Panel: Retinoblastom. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Günleri ‘Onkoloji’, 07-09 Kasım 2001, İstanbul.
 10. Gündüz K. Sekonder ve metastatik tümörler (Sempozyum konuşması). Sempozyum: Sistemik hastalıklarda kapak ve orbita tutulumu. Türk Oftalmoloji Derneği Konya-Antalya Şubesi XXIII. Kış Sempozyumu, 28 Aralık 2001-01 Ocak 2002, Antalya.
 11. Gündüz K. Göz içi tümörlerinde radyoaktif plak uygulamaları (Vitreoretinal mini konferansları). Türk Oftalmoloji Derneği Çukurova Şubesi XV. Yaz Sempozyumu, 7-9 Haziran 2002, Adana.
 12. Gündüz K. Orbitanın diğer benign ve malign tümörleri (Panel konuşması). Panel: Çocukluk çağı orbita tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2002, Ankara.
 13. Gündüz K. Çocukluk çağı orbita ve beyin tümörleri (Panel konuşması). Panel: Pediatrik nörooftalmoloji. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi XVI. Yaz Sempozyumu, 20-22 Haziran 2003, İzmir.
 14. Gündüz K. Orbitanın benign tümörleri (Panel konuşması). Panel: Erişkin çağı orbita tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003, İstanbul.
 15. Gündüz K. Kapak tümörleri ve tanısı (Kurs konuşması). Kurs: Kapak tümörlerinin tanı ve tedavisi. Türk Oftalmoloji Derneği Bursa Şubesi 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2004, Antalya.
 16. Gündüz K. Cerrahi dışı tedavi yöntemleri (Panel konuşması). Panel: Göz kapağı malign tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği XXV. Kış Sempozyumu, 24-26 Aralık 2004, Uludağ.
 17. Gündüz K. Orbitanın nörojenik tümörleri (Konferans). Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005, Antalya.
 18. Gündüz K. Orbital tomografisi ve MR (Panel konuşması). Panel: Çok amaçlı görüntüleme yöntemleri. Türk Oftalmoloji Derneği Konya-Antalya Şubesi XXVII. Kış Sempozyumu “Görüntüleme Yöntemleri”, 28-30 Aralık 2005, Konya.
 19. Gündüz K. Koroid melanositik lezyonlarında otoflöresans (Konferans). Türk Oftalmoloji Derneği 29. Kış Sempozyumu “Oküler Cerrahide Yenilikler”, 18-20 Ocak 2008, Antalya.
 20. Gündüz K. Geriatrik oküler onkoloji (Konferans). Türk Oftalmoloji Derneği 21. Yaz Sempozyumu “Geriatrik Oftalmoloji”, 6-8 Haziran 2008, Kapadokya.
 21. Gündüz K. Retinanın maskeleyici sendromarı (Kurs Konuşması). Kurs: Retinanın maskeleyici sendromları. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya.
 22. Gündüz K. Malign göz içi tümörleri (Kurs konuşması). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. I. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, 05-07 Haziran 2009, Zonguldak.
 23. Gündüz K. Göz kapağı ve konjonktiva tümörleri (Kurs konuşması). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. I. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, 05-07 Haziran 2009, Zonguldak.
 24. Gündüz K. Orbita tümörleri (Kurs konuşması). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. I. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, 05-07 Haziran 2009, Zonguldak.
 25. Gündüz K. Göz tümörlerinde enükleasyon teknikleri (Panel konuşması). Panel: Göz tümörlerinde enükleasyon ve ekzenterasyon. Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 11-15 Kasım 2009, Antalya.
 26. Gündüz K. Kapak tümörlerinde tedavi (Kurs Konuşması). Kurs: Kapak tümörlerinde ayırıcı tanı ve tedavi. Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 11-15 Kasım 2009, Antalya.
 27. Gündüz K. Retina tümörleri (Panel konuşması). Panel: Diabetik retinopati dışı retina patolojilerinde tedavi. Türk Oftalmoloji Derneği Konya-Antalya Şubesi XXXII. Kış Sempozyumu “Retina Hastalıklarında Güncel Tedavi Yöntemleri”, 22-24 Ocak 2010, Antalya.
 28. Gündüz K. Orbita ve optik sinir tümörleri (Panel konuşması). Panel: Çocukluk çağı tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği Çukurova Şubesi 7. Mart Sempozyumu, 05-07 Mart 2010, Kayseri.
 29. Gündüz K. Malign göz içi tümörleri (Kurs konuşması). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. II. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, 11-13 Haziran 2010, Zonguldak.
 30. Gündüz K. Göz kapağı ve konjonktiva tümörleri (Kurs konuşması). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. II. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, 11-13 Haziran 2010, Zonguldak.
 31. Gündüz K. Orbita tümörleri (Kurs konuşması). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. II. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, 11-13 Haziran 2010, Zonguldak.
 32. Gündüz K. Retinoblastom (Panel konuşması). Panel: Göziçi tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği XXIII. Yaz Sempozyumu, 25-27 Haziran 2010, Diyarbakır.
 33. Gündüz K. Koroid malign melanomu (Panel konuşması). Panel: Göziçi tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği XXIII. Yaz Sempozyumu, 25-27 Haziran 2010, Diyarbakır.
 34. Gündüz K. Solid tümörlerde oküler metastazlar (Panel konuşması). Panel: Sistemik hastalıklarda oküler onkolojik sorunlar. Türk Oftalmoloji Derneği Bursa Şubesi 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya.
 35. Gündüz K. Damarsal tümörler (Panel konuşması). Panel: Erişkin çağı orbita tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 31. Nisan Kursu “Oküloplastik Cerrahi ve Oküler Onkoloji”, 01-03 Nisan 2011, Ankara.
 36. Gündüz K. Konjenital, kistik ve osteojenik tümörler (Panel konuşması). Panel: Çocukluk çağı orbita tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 31. Nisan Kursu “Oküloplastik Cerrahi ve Oküler Onkoloji”, 01-03 Nisan 2011, Ankara.
 37. Gündüz K. Malign göz içi tümörleri (Kurs konuşması). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. III. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, 10-11 Haziran 2011, Zonguldak.
 38. Gündüz K. Göz kapağı ve konjonktiva tümörleri (Kurs konuşması). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. III. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, 10-11 Haziran 2011, Zonguldak.
 39. Gündüz K. Orbita tümörleri (Kurs konuşması). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. III. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, 10-11 Haziran 2011, Zonguldak.
 40. Gündüz K. Orbita tümörlerinde cerrahi endikasyonları (Konferans). Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 41. Gündüz K. Uvea melanomu (Panel konuşması). Panel: Oküler onkolojide tartışmalı konular. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 42. Gündüz K. Retina vasküler tümörleri (Konferans). Türk Oftalmoloji Derneği XXXIII. Kış Sempozyumu, 19-22 Ocak 2012, Antalya.
 43. Gündüz K. Göz içi retinoblastomda tedavi (Panel konuşması). Panel: Retinoblastom ve ayırıcı tanısı. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 32. Nisan Kursu “Pediatrik Oftalmoloji”, 6-8 Nisan 2012, Ankara.
 44. Gündüz K. Göz tümörleri (Kurs konuşması). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. IV. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, 1-2 Haziran 2012, Zonguldak.
 45. Gündüz K. Göz içi (Panel konuşması). Panel: Oküler onkolojide ilginç olgular. Türk Oftalmoloji Derneği Konya-Antalya Şubesi 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Ankara.
 46. Gündüz K. Göz tümörleri (Kurs konuşması). Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. V. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, 24-25 Mayıs 2013, Zonguldak.
 47. Gündüz K. Vasküler tümörler (Panel konuşması). Panel: Maküla tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 34. Nisan Kursu “Makula Hastalıkları”, 11-13 Nisan 2014, Ankara.
 48. Gündüz K. Orbita cerrahisinde incelikler (Yuvarlak masa konuşması). TOD Oküloplastik Cerrahi Birimi Oküloplastik Cerrahi Video Sempozyumu, 31 Mayıs-1 Haziran 2014, İstanbul.
 49. Gündüz K. Göz tümörleri (Kurs konuşması). Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. VI. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, 20-21 Haziran 2014, Zonguldak.
 50. Gündüz K. Orbita hastalarında görüntüleme (Kurs Konuşması). Kurs: Orbita hastalıkları. Türk Oftalmoloji Derneği Erzurum-Trabzon Şubesi 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya.
 51. Gündüz K. Konjonktivanın pigmenter tümörlerinde tedavi (Panel konuşması). Panel: Oküler yüzey tümörleri ve güncel tedavi yöntemleri. Türk Oftalmoloji Derneği Erzurum-Trabzon Şubesi 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya.
 52. Gündüz K. Erişkin orbita tümörleri (Kurs konuşması). Kurs: Orbita tümörleri ve tedavisi (olgular üzerinden). Türk Oftalmoloji Derneği Erzurum-Trabzon Şubesi 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya.
 53. Gündüz K. Göz tümörleri (Kurs konuşması). Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. VII. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, 23-24 Ekim 2015, Zonguldak.
 54. Gündüz K. Tümör cerrahisi: VRC’nin katkısı nereye kadar? (Panel konuşması). Panel: Vitreoretinal cerrrahide yeni yaklaşımlar, yeni eğilimler. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Çukurova Şubesi’nin katkılarıyla), 4-8 Kasım 2015, İstanbul.
 55. Gündüz K. Göziçi tümörlerinde anjiografi ve otoflöresans (Konferans). Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Çukurova Şubesi’nin katkılarıyla), 4-8 Kasım 2015, İstanbul.
 56. Gündüz K. Göziçi tümörlerinde cerrahi tedavi (Panel konuşması). Panel: Göziçi tümörlerinin tanı ve tedavisinde yenilikler. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Çukurova Şubesi’nin katkılarıyla), 4-8 Kasım 2015, İstanbul.
 57. Gündüz K. Lokal yayılmacı tümörler (Kurs konuşması). Kurs: Kapak ve orbita tümörlerinde yenilikler. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Çukurova Şubesi’nin katkılarıyla), 4-8 Kasım 2015, İstanbul.
 58. Gündüz K. Tümör cerrahisinde endorezeksiyon ve transskleral yaklaşımlar. Vitreoretinal Cerrahi Birimi Birim İleri Eğitim Programı 2 (BİLEP 2): Vitreoretinal cerrahide sorunlar ve çözümleri. Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi (Ankara Şubesi’nin katkılarıyla), 9-13 Kasım 2016, Antalya.
 59. Gündüz K. Radyoterapinin yan etkileri (Kurs Konuşması). Kurs: Sistemik kanserler ve göz. Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi (Ankara Şubesi’nin katkılarıyla), 9-13 Kasım 2016, Antalya.
 60. Gündüz K. Göz kapağı tümörlerinde klinik ve tedavi (Panel konuşması). 6. Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri. Estetik: Az Ama Öz. 17-20 Kasım 2016, Ankara.
 61. Gündüz K. Kanser ve kemoterapi (Panel konuşması). Panel: Makulayı etkileyen diğer konjenital ve edinsel patolojiler. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi 30. Yaz Sempozyumu, 22-24 Eylül 2017, İzmir.
 62. Gündüz K. Lakrimal bez tümörleri (Panel konuşması). Panel: Orbita Tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi (İstanbul Şubesi’nin katkılarıyla), 24-29 Ekim 2017, Antalya.
 63. Gündüz K. İntraoküler tümörlerde tanısal testler: Ne, ne zaman? (Panel konuşması) Panel: Posterior segment tümörlerinde güncel yaklaşımlar. 3.Tıbbi Retina Günleri-Fundus Hastalıkları, 8-10 Aralık 2017, İstanbul.
 64. Gündüz K. İridosilier tümörler. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 38. TOD Nisan Kursu, 6-8 Nisan 2018, Ankara.
 65. Gündüz K. Orbita tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği Oküloplastik Birimi BAK (Beceri Aktarım Kursu): Orbita Hastalıklarında Görüntüleme, 6 Mayıs 2018, Ankara.
 66. Gündüz K. OCT. Oküler Onkoloji Beceri Aktarım Kursu (BAK): Oküler Onkolojide Görüntüleme Yöntemleri. Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi (Bursa Şubesi’nin katkılarıyla), 13-18 Kasım 2018, Antalya.
 67. Gündüz K. Otoflöresans ve anjiografiler. Oküler Onkoloji Beceri Aktarım Kursu (BAK): Oküler Onkolojide Görüntüleme Yöntemleri. Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi (Bursa Şubesi’nin katkılarıyla), 13-18 Kasım 2018, Antalya.
 68. Gündüz K. Retina ve koroid hastalıklarında swept source OCT ve OCT anjiografi (Konferans). Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ve Hopital Lariboisière (AH-HP), Université Paris 7, Sorbonne Paris Cité 1. Retina Hastalıklarında Multimodal Görüntüleme Teknikleri Kursu, 25 Mayıs 2019, İzmir.
 69. Gündüz K. Metastatik tümörler (Panel konuşması). Panel: Gözden kanser tanısına. Türk Oftalmoloji Derneği 32. Yaz Sempozyumu (İzmir Şubesi’nin katkılarıyla), 27-29 Eylül 2019, İzmir.
 70. Gündüz K. Orbitanın primer malign tümörleri (Panel konuşması). Panel: Çocukluk çağı orbita tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi (Konya-Antalya Şubesi’nin katkılarıyla), 6-10 Kasım 2019, Antalya.
 71. Gündüz K. Optik koherens tomografi (OKT) ve optik koherens tomografi anjiografi (OKTA). Oküler Onkoloji Beceri Aktarım Kursu (BAK): Oküler Onkolojide Görüntülemede Yorumlama. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi (Konya-Antalya Şubesi’nin katkılarıyla), 6-10 Kasım 2019, Antalya.
 72. Gündüz K. İntraoküler tümörlerin tanısında multimodal görüntülemeler. Oküloplasti-Onkoloji BİLEP 2. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi (Konya-Antalya Şubesi’nin katkılarıyla), 6-10 Kasım 2019, Antalya.
 73. Gündüz K. Koroid nevüsü (Panel konuşması). Panel: Oküler Onkoloji Panel. 4. Tıbbi Retina Günleri, 6-8 Aralık 2019, İstanbul.
 74. Gündüz AK. Oküler onkolojide optik koherens tomografi ve optik koherens anjiografi. Webinar: Oküler Onkolojide Tanıya Yardımcı Görüntüleme Teknikleri. Türk Oftalmoloji Derneği Webinar toplantısı, 14 Ekim 2020.
 75. Gündüz AK. Arka segment tümörlerinin cerrahi tedavisinde güncel olarak ne yapıyorum? Türk Oftalmoloji Derneği 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, 9-13 Aralık 2020.
 76. Gündüz AK. Pediatrik Orbita Tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, 9-13 Aralık 2020.