Merkezimizde 10 MHz yüksek rezolüsyonlu B mod ultrasonografi cihazı kullanılmaktadır. Oküler ultrasonografi noninvaziv bir yöntemdir. Kornea opasiteleri, yoğun katarakt, ve vitreus hemorajisi gibi ortam opasiteleri nedeniyle oftalmoskopi yapılamayan hastalarda gözün arka segmentinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. Ayrıca göz içi tümörlerinde tümör boyutlarının ölçülmesi, göz dışı yayılımı ve optik sinir invazyonu gibi durumların tesbiti için kullanılır.

Retina dekolmanlarında eşlik eden göz içi tümörü olup olmadığının anlaşılması için uygulanır. Travmalarda göz içi yabancı cisim şüphesinde, glob ruptürü gibi durumlarda; kristalin lens ve göz içi lenslerinin dislokasyonu durumlarında uygulanır. Göz içindeki doku ne kadar ekodens olursa o kadar parlak gözükür ve arkasında gölgelenme yapar. Bu tip oluşumlar, ultrasonografi makinasının düşük gain seviyesinde daha iyi gözlenir. Zayıf sinyal veren vitreus opasiteleri, posterior vitreus dekolmanı, küçük yabancı cisimler gibi oluşumlar ise gain artırıldığında daha iyi görülür.