Kliniğimizde 40 MHz UBM cihazı kullanılmakta olup rezolüsyonu yaklaşık 25-30µm dir ve 12×12 mm lik bir sahada tarama imkanı verir. UBM probu immersiyon veya temas yöntemiyle uygulanabilir. Kantitatif ve kalitatif değerlendirme mümkündür. Glokom hastalarında açının değerlendirilmesi amacıyla uygulanır. Skleral spur görüntülemesi açı ölçümlerinde esas teşkil eder. UBM, irisin arkasındaki yapıları da, siliyer cisim, zonüller ve periferik lens olmak üzere gösterir. UBM, iris ve siliyer cisim kitlelerinin görüntülenmesinde de kullanılır. Özellikle iris ve siliyer cisim kitlelerinde kist tümör ayırımı yapmak için kullanılan tek yöntemdir. İris ve siliyer cisim kitlelerinde tümör taban çapı ve kalınlık ölçümü de yapılabilir.