1. Turaçlı E, Gündüz K, Aktan G, Sencer H. Mitomisin ile trabekülektomi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği XXVII. Ulusal Kongresi ve VI. Yaz Sempozyumu, 27-30 Ekim 1993, Marmaris. (Poster)
  2. Erkam N, Özdemir Ö, Gündüz K. Kombine keratoplasti ve katarakt ameliyat sonuçları. Haberal M (ed). Transplantasyon ve sorunları. 1994:199-206. (Serbest bildiri)
  3. Turaçlı E, Gündüz K, Aktan G, Sencer H. Topikal siklosporinin glokom cerrahisinde kullanımı.Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi, 18-23 Ekim 1994, Antalya. (Serbest bildiri)
  4. Gündüz K, Erkam N, Özdemir Ö. Keratoprotez. Haberal M (ed). Transplantasyon: Türkiye Organ Nakli Derneği 2. Bilimsel Kongre Kitabı 1994;161-174, 1995 basımı. (Serbest bildiri)
  5. Özdemir Ö, Gündüz K. Yüksek riskli olgularda kornea ve sklera transplantasyonu. Haberal M (ed). Transplantasyon: Türkiye Organ Nakli Derneği 2. Bilimsel Kongre Kitabı 1994;175-184, 1995 basımı. (Serbest bildiri)