Göz kuruluğu olan hastalarda kuruluk derecesini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Topikal anestezi uygulanmadan yapılan Schirmer testinde 5 dakikada 5 mm’nin altında ıslanma kuru göz, 5-10 mm arasında ıslanma ise sınır değer olarak kabul edilir.