Patern scanning laser trabeküloplasti, glokom tedavisinde kullanılan bilgisayar destekli bir tedavi yöntemidir. Yan etki profili düşüktür. Patern scanning laser (PASCAL) ile PSLT otomatik ilerleme özelliği sayesinde, tedavinin hızını ve doğruluğunu artırır. Göz tansiyonu regülasyonu için damla kullanımını azaltmak veya sonlandırmak için uygulanır. 577 nm laser cihazı ile 100 µm genişliğinde ve 5 msn süresindeki patern atışlar ile 180 veya 360 derece olarak yapılır. Önce 10 msn süresindeki atışlar ile güç belirlenir; sonra süre 5 msn ye düşüldüğünde enerji yarı yarıya azaldığı için etki oftalmoskopik olarak görülmez hale gelir.

Selektif laser trabeküloplasti- SLT (YAG laser ile) ile karşılaştırıldığında benzer klinik sonuçlar vermektedir ancak tedavi süresi yarı yarıya daha kısadır ve işlem sırasında hastalardaki konfor derecesi (ağrı, batma gibi) daha yüksektir. Argon laser trabeküloplasti (ALT) ile karşılaştırıldığında termal yanık etkisi daha azdır. Bu bakımdan yan etkileri çok daha düşüktür. Skarlaşma ve yanıklar oluşturmadan göz içi basıncını başarılı bir şekilde azaltır. İlk tedavi ile hedeflenen göz içi basınç düşmesi elde edilemezse, tekrar tedavi etme imkanı bulunmaktadır.