Pakimetre ile kornea kalınlık ölçümü kontakt ve nonkontakt yolla yapılabilir. Kornea kalınlık ölçümü özellikle keratorefraktif cerrahi uygulanacak hastalarda ve glokom yönünden izlenen hastalarda önemlidir. Göz içi basıncı korneası kalın kişilerde daha yüksek ölçülmektedir. Ölçülen göz içi basıncı pakimetri ile elde edilen kornea kalınlığına uyarlanarak gerçek göz içi basıncı bulunur. Göz içi basıncı ölçümü sonucu glokom risk sınırında bulunan pek çok hastada kornea kalınlığı dikkate alındığında göz içi basıncının normal sınırlarda olduğu izlenmektedir.