Doğum Tarihi ve Yeri
18 Ağustos 1963, Ankara

Ünvanı ve mevcut görevi
Profesör Doktor, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Medeni Durumu
Evli, 1 çocuklu

Bitirilen okullar
Maltepe İlkokulu, 1974
T.E.D. Özel Ankara Lisesi, 1981
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1988

İntörnlük
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1987-1988

İhtisas
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kasım 1988- Haziran 1993

Tıpta uzmanlık tezi (Göz hastalıkları)
Pnömatik retinopeksi

Askerlik
Ankara Mevki Asker Hastanesi, Eylül-Ekim 1993

Mecburi hizmet
Ankara Numune Hastanesi Keçiören Semt Polikliniği, Şubat 1994- Haziran 1996

Görevleri
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzman Doktor, Haziran 1996-Kasım 2000
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Doçent Doktor, Kasım 2000-
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Profesör Doktor, Ağustos 2006-

Yurt dışı eğitimi
Kadın ve Doğum Hastalıkları intörnlüğü, Viborg Devlet Hastanesi, Danimarka (Temmuz-Ağustos 1986)
Fellow, Ocular Oncology Service, Wills Eye Institute, Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA, ABD (Aralık 1996- Eylül 1998)
Uygulamalı Katılımcı, Sürekli Fakoemülsifikasyon Kursu, Nagpur, Hindistan (Ocak-Şubat 2004)
Clinical Fellow, Retinal and Vitreous Surgery, Mayo Clinic, Mayo School of Graduate Medical Education, College of Medicine, Rochester, Minnesota (1 Temmuz 2006-29 Haziran 2007)

Burslar
Lise ve Üniversite’de TÜBiTAK Bursu, 1978-1988
TÜBİTAK NATO B2 Bursu, 1996
Pennsylvania Lions Sight Conservation and Eye Research Foundation Grant, Philadelphia, PA, 1997-98
Macula Foundation Grant, New York, NY, 1998

Kazandığı ödüller
TÜBiTAK Liselerarası Kimya Bilgi Yarışmasında Birincilik, 1981
TÜBiTAK Liselerarası Fizik Bilgi Yarışmasında İkincilik, 1981
1981 yılı Üniversitelerarası Ögrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Genel Sıralamasında Türkiye 37. liği

Yabancı dil
İngilizce

Bilimsel üyelikler
Türk Oftalmoloji Derneği, 1989-
Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Onkoloji Birimi Yürütme Kurulu Üyesi, 1999
Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Onkoloji Birimi Web Sorumlusu, 2004-2008
Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Onkoloji Birimi Eğitim Temsilcisi, 2008-2010
Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Onkoloji Birimi Başkanı, 2010-2012
Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Onkoloji Birimi Sekreteri, 2012-2014
Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Onkoloji Birimi Eğitim Temsilcisi, 2014-
Türk Oftalmoloji Yeterlik Kurulu Üyesi, 2014-
Türk Oftalmoloji Derneği Oküloplastik Birimi Aktif Üyesi, 2009-
Türk Oftalmoloji Derneği Vitreoretinal Cerrahi Birimi Aktif Üyesi, 2013-
Türk Oftalmoloji Derneği Nörooftalmoloji Birimi Aktif Üyesi, 2001-2013
International Ocular Inflammation Society, 1994
American Academy of Ophthalmology, 1998-
International Society of Ocular Oncology, 2006-
Board Member, Middle East Africa Vitreo-Retinal Society, 2009-

Danışmanlık görevleri
Reviewer, Acta Ophthalmol Scand, 2000-
Reviewer, Br J Ophthalmol, 2001-
Reviewer, Surv Ophthalmol, 2003-
Reviewer, Ophthalmol, 2004-
Reviewer, Expert Opin Pharmacother, 2004-
Reviewer, Ophthalmic Epidemiol, 2005-
Reviewer, Eye, 2005-
Reviewer, Int J Biomed Sci (IJBS), 2006-
Reviewer, BMC Ophthalmol, 2007-
Reviewer, J Neuroophthalmol, 2007-
Reviewer, Int Ophthalmol, 2007-
Reviewer, J AAPOS, 2007-
Reviewer, Retina, 2008-
Reviewer, Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol, 2008-
Reviewer, Expert Rev Ophthalmol, 2008-
Reviewer, Indian J Ophthalmol, 2008-
Reviewer, J Diabetes Complications, 2008-
Reviewer, Ophthalmic Surg Lasers Imaging, 2009-
Reviewer, Can J Ophthalmol, 2010-
Reviewer, Turk J Ophthalmol, 2011-
Reviewer, Am J Ophthalmol, 2013-
Reviewer, JAMA Ophthalmol, 2014-
Reviewer, Open Ophthalmol J, 2014-
Reviewer, Cancer Manag Res, 2021-
Reviewer, Case Rep Ophthalmol, 2021-
Reviewer, Clin Ophthalmol, 2021-
Reviewer, Cutan Ocul Toxicol, 2021-
Reviewer, Eur J Ophthalmol, 2021-
Reviewer, Expert Rev Med Devices, 2021-
Reviewer, Int J Gen Med, 2021-
Reviewer, Orbit, 2021-
Reviewer, Postgrad Med J, 2021-
Reviewer, Sage Open Med Case Rep, 2021-
Reviewer, Ther Adv Ophthalmol, 2021-

Yayın kurulu üyelikleri (Editorial Board Member-EBM, Section Editor-SE, Editorial Advisory Board Member-EABM)
Eye, 2007-, SE
Middle East African Journal of Ophthalmology, 2009-, EBM
Expert Review in Ophthalmology, 2007-, EABM
Asia-Pacific Journal of Ophthalmology, 2014-2015, SE
International Journal of Biomedical Sciences, 2006-, EBM
World Journal of Radiology, 2014-, EBM
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 2005-, SE
Türk Oftalmoloji Gazetesi (Turkish Journal of Ophthalmology), 2010-2014, EBM
EyeWiki, 2015-2019, SE

Verdiği Dersler
Göz ve orbita tümörleri: Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencilerine
Göz hastalıkları: Diş Hekimliği Fakültesine
Kapak tümörlerinde tanı ve tedavi: Araştırma görevlisi ve uzman düzeyinde
Konjonktiva tümörlerinde tanı ve güncel tedavi: Araştırma görevlisi ve uzman düzeyinde
Erişkin çağı göz içi tümörlerinde tanı ve tedavi: Araştırma görevlisi ve uzman düzeyinde
Çocukluk çağı göz içi tümörlerinde tanı ve tedavi: Araştırma görevlisi ve uzman düzeyinde
Erişkin çağı orbita tümörlerinde tanı ve tedavi: Araştırma görevlisi ve uzman düzeyinde
Çocukluk çağı orbita tümörlerinde tanı ve tedavi: Araştırma görevlisi ve uzman düzeyinde

Tez Danışmanlığı
Dr. Elif Akmeşe, Uvea melanomlarında Rutenyum-106 plak radyoterapisi (2001-2006)
Dr. Şenay Aliyeva Hasanova, Konjonktiva tümörlerinde tanı ve tedavi (2003-2008)
Dr. Burcu Polat, Orbita kitlelerinde histopatolojik tanıya göre sınıflandırma ve tedavi (2005-2010)
Dr. Esra Savku, Tiroid oftalmopatide tanı, izlem ve tedavi sonuçlarımız (2009-2014)
Dr. Fariba Jafarnezhad Makuyi, Retinoblastomu taklit eden lezyonlar ve tedavileri (2010-2015)
Dr. Ibadulla Mirzayev, Göz içi tümörlerinde biyopsi ve rezeksiyon sonuçları (2016-2020)
Dr. Gökçen Özcan, Retina ve koroid tümörlerinde optik koherens tomografi ve fundus otoflöresans görüntüleme bulguları (2016-2020)

Eğitim Amaçlı Konuk Öğretim Üye ve Elemanları
Dr. Nazmiye Erol, 2001
Dr. Melis Palamar, 2006
Dr. Mahmut Kaya, 2012

Projeleri (Ankara Üniveristesi Bilimsel Araştırma Projeleri)
El tipi fundus kamerası ile retinoblastom hastalarında göz tümörlerinin tedavi öncesi ve sonrası görüntülenmesi ve anjiografisi. İlhan Günalp, Kaan Gündüz, Leyla S.Atmaca
Heidelberg retina anjiografi cihazı ile koroid melanomlarında kompleks mikrosirkülasyon paternlerinin görüntülenmesi ve brakiterapi sonrası gösterdiği değişiklikler. İlhan Günalp, Kaan Gündüz
Göz içi tümörlerinin tedavisinde transpupiller termoterapi. Ahmet Kaan Gündüz, Yağmur Seda Yeşiltaş, Huban Atilla, Şefay Aysun İdil, Fatime Nilüfer Yalçındağ, Esra Şahlı, Pınar Bingöl Kızıltunç
Prematür ve term bebeklik ve çocukluk çağında göz gelişimi ve patolojilerinin tanı ve takibinde geniş açılı retinal görüntüleme yöntemi. Ahmet Kaan Gündüz, Huban Atilla, Şefay Aysun İdil, Fatime Nilüfer Yalçındağ, Esra Şahlı, Pınar Bingöl Kızıltunç, Yağmur Seda Yeşiltaş