OCT dokuların yüksek çözünürlükte kesitlerini alarak inceleme imkanı sağlayan non-invaziv bir yöntemdir. OCT, Michelson interferometresi prensibine göre çalışır. Değişik reflektiviteye sahip dokulardan yansıyan infrared dalga boyundaki ışığın referans ışınına göre amplitüd ve faz gecikmesinin ölçülmesi esasına dayanır. Bu şekilde çok sayıda interferans paternleri oluşturulur. Bu interferans paternlerinin birleştirilmesiyle A-scan görüntüler; A-scan görüntülerden de kesitsel (cross-sectional) B-scan görüntüler meydana getirilir.

OCT araştırmaları, 1991 yılında TD-OCT (time domain) makinalarla başlamış; zaman içinde Fourier domain (SD-spektral domain ve SS-swept source) OCT teknolojilerine geçilmiştir. Oftalmolojide ilk kullanılan TD-OCT makinası 2002 yılında kullanıma giren Zeiss Stratus olmuştur. 2006 yılından itibaren SD-OCT makinaları piyasaya çıkmıştır. 2012 yılından itibaren de SS-OCT makinaları kullanıma sunulmuştur. Time domain OCT, hareketli bir referans aynası kullanırken, SD-OCT sabit bir referans aynası kullanır. SD-OCT, Fourier transformasyon analizi ile kesitsel görüntüler oluşturur.

SD-OCT’de, TD-OCT’ye göre daha az hereket artefaktı, daha iyi rezolüsyon (3 mm vs 8 mm) ve daha kısa zamanda daha detaylı tarama mümkün olmaktadır. SS-OCT, 1000 nm dalga boyunda laser ışını ile çalışmakta ve konvansiyonel 840 nm dalga boyundaki SD-OCT sistemlerine göre derin dokuları daha iyi göstermektedir. 100.000 A scan/sn özelliği sayesinde daha hızlı çekim ve daha geniş bir alan görüntülenmesi mümkündür. OCT; maküla ödemi, vitreoretinal yüzey patolojileri, maküla deliği, epiretinal membran, diyabetik retinopati, yaşa bağlı maküla dejeneresansı ve retina damar tıkanıklığı bulunan hastalarda maküla ve retina incelemesi için kullanılır. Makülada retina altı sıvısı ve intraretinal ödemin tesbit edilmesinde kullanılan en önemli yöntemdir. Bunun dışında, arka kutup bölgesinde yerleşimli retina ve koroid tümörlerinin incelenmesine de olanak sağlar. Makulayı ilgilendiren hastalıklarda tedavi sonrası değişikliklerin değerlendirilmesinde önemli bir yere sahiptir.

Merkezimizde kullanılan swept-source OCT (SS-OCT) OCT teknolojisinde gelinen son noktayı simgelemektedir.