OCTA kan damarları içindeki eritrositlerin hareketlerinden oluşan tekrarlayan görüntülerin şiddet ve faz değişikliklerinin karşılaştırılması esasına dayanan bir yöntemdir. Bu şekilde yüksek çözünürlükte görüntüler elde etmeye yarayan noninvaziv bir anjiografi yöntemidir. Klasik flöresein ve indosiyanin yeşili anjiografiye göre avantajı, retina damar yapılarını kesitsel olarak göstermesidir. Anatomik yapıları göstermesi en önemli avantajı iken patofizyolojiyi (örneğin sızıntı gibi) gösterememesi en önemli dezavantaj durumundadır. OCTA, arka kutupta yerleşimli patolojinin incelenmesinde kullanılır. Periferik tipte patolojilerin görüntülenmesi için hala konvansiyonel anjiografi yöntemlerine ihtiyaç bulunmaktadır.

Merkezimizde de kullanılmakta olan swept-source OCTA (SS-OCTA), günümüzde mevcut en gelişmiş OCTA teknolojisidir. SS-OCTA ile, eksudatif ve noneksudatif tip neovasküler yaşa bağlı maküla dejeneresansında (YBMD) koroid neovaskülarizasyonu tesbiti kolaylıkla yapılabilmektedir. Noneksudatif tip neovasküler YBMD özellikle önemlidir çünkü bu grupta hastalar kuru tip YBMD’ye ait klinik özellikleri gösterirken altta yatan bir koroid neovaskülarizasyonu tüm klinik seyri değiştirip görme kaybına neden olabilmektedir. Bu gibi durumlarda erken tanı hastalığın gidişini değiştirmekte ve görme kaybı riskini azaltmaktadır. SS-OCTA, diyabetik retinopatide nonperfüzyon alanları ve neovaskülarizasyonun saptanmasında önemli bir tanı aracıdır. Özellikle geniş açılı kompozit görüntüleme özelliğiyle SS-OCTA, klasik anjiografi yöntemlerine göre ilaç verilmeden uygulanması nedeniyle sıfır yan etki ve klasik anjiografilere benzer etkinlik profili ile öne çıkmaktadır. SS-OCTA, santral seröz koriyoretinopatide eşlik eden olası bir koroid neovaskülarizasyonunun tesbitinde çok hassas bir yöntemdir. Ayrıca, çeşitli retina ve koroid tümörlerinin birbirinden ayırımında önemli bir rol oynamaktadır.