Ön segment fotoğrafisi

Sklera, konjonktiva, kornea, iris, lens gibi gözün ön bölümünde bulunan yapılarla ilgili patolojilerin tesbit edilmesini ve zaman içindeki değişimin objektif bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Özellikle, ameliyat öncesi ve sonrası değişikliklerin tesbitinde faydalıdır.