Sklera, konjonktiva, kornea, iris, lens gibi gözün ön bölümünde bulunan yapılarla ilgili patolojilerin tesbit edilmesini ve zaman içindeki değişimin objektif bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Özellikle, ameliyat öncesi ve sonrası değişikliklerin tesbitinde faydalıdır.