LCD chart projector

LCD chart projector görme keskinliğinin tesbitinde erişkin ve çocuklar yanında okuma yazma bilmeyenler için de kolaylık sağlamaktadır. Çocuklar için resim tanıma ile görme tesbiti yapılabilmektedir. LCD chart projektörün, görme keskinliği tesbiti yanında gözdeki kaymalar ve stereoskopik testlerin yapılmasında da önemli bir yere sahiptir.