LCD chart projector görme keskinliğinin tesbitinde erişkin ve çocuklar yanında okuma yazma bilmeyenler için de kolaylık sağlamaktadır. Çocuklar için resim tanıma ile görme tesbiti yapılabilmektedir. LCD chart projektör, görme keskinliği yanında gözdeki kaymaların tesbiti ve stereoskopik testlerin yapılmasında da önemli bir yere sahiptir.