Biyometri, korneanın kırıcılık gücü ve gözün aksiyel uzunluğunun ölçülmesi ve özel formüllerle göz içi lens gücünün hesaplanmasıdır. Biyometri kontakt (ultrason ile) ve nonkontakt (optik) yöntemle uygulanabilir. Kontakt biyometri, immersiyon yöntemiyle yapılırsa hata payı daha azalmaktadır. Bu yöntemde ölçüm hasta gözüne temas eden su yastığı üzerinden yapılmakta ve prob korneaya temas etmemektedir. Kontakt yöntemle uygulanan biyometride, aksiyel uzunluk ölçümü alınır ve keratometriden elde edilen değer ile göz içi lens gücü hesaplanır.

Aksiyel uzunluk ölçümü çok önemlidir çünkü aksiyel uzunlukta 1 mm oynama göz içi lens gücünde 3D değişime neden olmaktadır. Optik biyometri cihazlarında hem aksiyel uzunluk hem de keratometri ölçümü yapılması mümkün olmaktadır. Optik yöntemle çalışan cihazlar kornea opasiteleri ve katarakttan etkilenir.

Optik biyometri cihazlarının avantajı ise nonkontakt olmaları ve hızlı ölçüm almalarıdır. Optik yöntemle çalışan biyometrilerde fiksasyon için hasta görmesinin en az 20/200 veya buna yakın bir değerde olması gereklidir. Ayrıca, optik biyometri nistagmus, kapak bozukluğu olan hastalarda iyi sonuç vermez. Dolayısıyla, katarakt ameliyatı uygulanacak hastaların yaklaşık %15’inde optik biyometri uygulanması mümkün olmamaktadır. Merkezimizde imersiyon yöntemiyle ultrasonografik biyometri uygulanmakta ve tüm katarakt tiplerinde hatasız ölçümler alınmaktadır.