Göz içi basınç ölçme yöntemleri içinde Schiotz tonometri, applanasyon ve nonkontakt hava üflemeli tonometri yöntemleri kullanılmaktadır. Son yıllarda applanasyon ve nonkontakt yöntemler ön plana geçmiştir. Nonkontakt göz tansiyonu ölçme cihazı güvenilir ve temassız göz içi basınç ölçümü isteyen hastalar için vazgeçilmez sistemlerdir. Bu yöntemde enfeksiyon riski de bulunmamaktadır.

Applanasyon tonometrisi, biyomikroskopa monte Goldman tonometrisi veya taşınabilir bir cihaz olan Tonopen ile uygulanabilir. Kliniğimizde, her 4 tip göz içi basınç ölçümü yapan cihazlar (Schiotz, Goldman aplanasyon, Tonopen ve hava üflemeli tonometri) mevcuttur. Postoperatif (ameliyat sonrası) gözler, travma sonrası korneada skar bulunan gözler ve hava üflemesine karşı reaksiyonu olan hastalarda ise kontakt göz tansiyonu cihazı (Tonopen) ile göz içi basınç ölçümü tercih edilmelidir. Çünkü, bu durumlarda nonkontakt yöntem ile göz içi basınç ölçümü doğru sonuç vermeyebilir.