Göz ve çevresinde en sık tümör görülme lokalizasyonu göz kapağıdır. Göz kapağı tümörleri, konjonktiva, göz içi ve orbita tümörlerine göre daha sık olarak görülür. Göz kapağı tümörleri benign (iyi huylu) ve malign (kötü huylu) olabilir. Göz kapağı tümörlerinin yaklaşık ¾’ü iyi huylu tümörlerdir. Benign tümörler içinde en sık görülenler papillom, nevüs, seboreik keratoz, xanthelesma, ter bezi kistleri (sudoriferöz kist) ve çocuklarda karşılaşılan kapiller hemanjiomlardır.

Üst kapakta kirpikli kenarda nevüs izleniyor

Üst kapakta papillom görülüyor

Malign tümörler içinde en sık görülen bazal hücreli kanser, 2. en sık görülen yassı hücreli kanserdir. Sebase kanser ve malign melanom göz kapağında görülen diğer malign tümörlerdir. Göz kapağında metastatik tümörler de görülebilir. Yani vücudun başka bir bölgesindeki bilinen veya gizli kalmış bir kanser göz kapağına yayılım gösterebilir.

Sol alt göz kapağında medial bölgede ülsere bazal hücreli karsinom izleniyor. Tümör bölgesinde kirpik kaybı dikkati çekiyor

Sağ üst göz kapağında ülseratif yassı hücreli kanser görülüyor. Tümör bölgesinde kirpik kaybı dikkati çekiyor

Kapak tümörlerinin belirtileri nelerdir?

Göz kapağı cildinde kanser görülme sıklığı giderek artmaktadır. Özellikle ultraviyole ışınlarına maruziyet bazal hücreli ve yassı hücreli kanserlerin görülme sıklığını artırmaktadır. Göz kapağında geçmeyen ve kapanmayan yara, şekil bozukluğu, ülser, kanamalı bölgeler, sivilce gibi kabarıklıklar, renk değişiklikleri, yeni oluşan veya büyüyen bir kitle görüldüğünde mutlaka bir göz hekimi hatta oküler onkoloji uzmanı tarafından muayene yapılması gerekir.

Kapak tümörleri nasıl tedavi edilir?

Benign kapak tümörleri izlenebilir. Hastanın kozmetik şikayeti varsa veya malign bir tümör şüphesi oluşuyorsa kitlenin total eksizyonu yani çıkarımı gerekir. Benign veya malign tümör ayırımı yapılamayan durumlarda sadece insizyonel biopsi alınıp doku tanısı konulabilir ama malign tümörlerin tümör etrafında her kenarda 3-4 mm temiz cerrahi sınır bırakarak tam olarak çıkarılması gerekir. Ameliyat sırasında frozen denilen patoloji incelemesi yapılarak cerrahi sınırlarda tümör bulunup bulunmadığı kontrol edilebilir. Daha sonra primer onarım veya çoğu zaman oluşan defekt büyük olduğu için çeşitli flap ve greft kombinasyonları ile kapak onarımı yapılır.

Kapak tümörleri ile karışan hastalıklar nelerdir?

Göz kapağında sık görülen hordeolum (arpacık) ve şalazyon inflamatuar lezyonlar olup kapak tümörleri ile karışıklığa neden olabilir. Hordeolum kapakta bulunan yağ bezlerinin enfeksiyonu sonucu gelişir. Kapakta ağrı, ödem, kırmızılık görülebilir. Tedavisinde antibiyotikli damla ve pomad kullanılır. Düzelme olmazsa cerrahi uygulanır. Şalazyon ise bu durumun kronikleşmesi sonucu gelişen lipogranülomatöz inflamasyona verilen isimdir. Şalazyon cerrahi olarak tedavi edilir. Cerrahi önerilmeyen hastalarda kortikosteroidli pomad ve sıcak kompres uygulaması önerilir.

Sol üst göz kapağında arpacık (hordeolum) izleniyor