Oküler onkoloji ve rekonstrüktif cerrahi

 • Göz içi tümörleri (retinoblastom, uvea melanomu ve diğerleri) ve tedavileri
  • Transpupiller termoterapi (TTT)
  • Plak radyoterapi (Rutenyum-106 ve İyod-125)
  • Cyberknife radyocerrahisi
  • Cerrahi eksizyon
 • Orbita tümörleri ve tedavileri
  • Ön orbitotomi
  • Krönlein orbitotomi
 • Göz kapağı tümörleri ve rekonstrüktif cerrahisi
 • Konjonktiva tümörleri ve tedavileri, amniotik membran transplantasyonu
 • Tiroid oftalmopati ve orbita dekompresyon cerrahisi
 • Optik sinir dekompresyon cerrahisi
 • Mobil implantlı enükleasyon
 • Eviserasyon
 • Ekzenterasyon (kapak koruyucu ve kapak dahil)

Vitreoretinal hastalıklar

 • Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu-kuru tip ve yaş tip
 • Retina damar (ven ve arter) tıkanıklıkları
 • Diabetik retinopati
 • Proliferatif diabetik retinopati
 • Diabetik maküler ödem
 • Santral seröz retinopati
 • Dejeneratif miyopi
 • Retina dejenerasyonları
 • Prematüre retinopatisi
 • Üveitler

Vitreoretinal cerrahi

 • Retina dekolman cerrahisi
 • Skleral çökertme
 • Vitrektomi cerrahisi
 • Proliferatif diyabetik retinopati cerrahisi
 • Epiretinal membran cerrahisi
 • Maküla delik cerrahisi
 • Laser fotokoagülasyon
 • Fotodinamik tedavisi
 • Kriyoterapi
 • İntravitreal ilaç uygulamaları

Katarakt ve glokom

 • Fakoemülsifikasyon ve katlanabilen göz içi lens uygulamaları
 • Refraktif katarakt cerrahisi ve premium göz içi lens uygulamaları
 • Sekonder implantlar
 • Pediatrik katarakt cerrahisi, arka kapsülotomi, ön vitrektomi
 • Skleral fiksasyonlu intraoküler lens uygulaması
 • Trabekülektomi ameliyatı (+/- antimetabolit uygulaması)
 • Trabekülotomi ameliyatı
 • Ahmet valv implantasyonu

Diğer uygulamalar

 • Pterjium cerrahisi
 • Göz kapağı hastalıkları ve cerrahi tedavisi (pitoz, entropion, ektropion, dermatoşalozis)