Gözlerimiz bize çevremizdeki tüm güzelliklerini gösteren, öğrenme ve algılama becerimizin büyük kısmını borçlu olduğumuz ve bizi hayata bağlayan en önemli duyumuz olan görmeyi sağlayan vücudumuzun en karmaşık ve önemli organlarından biridir.

Doğumdan sonra; yaş, sistemik hastalıklar, genetik ve dış faktörler sebebiyle gözlerimizi ve görmeyi tehdit edebilecek bir çok hastalık gelişebilir. Gözlerimizi kapsamlı ve düzenli bir şekilde muayene ettirmek ve bu şekilde konulan erken tanı, tedavide başarının ilk şartıdır.

Göz ile ilgili herhangi bir şikayet olmasa bile olabilecek risklerin erken tespiti için sağlıklı çocuklarda en geç 3-4 yaşında ve daha sonra ilkokula başlarken, yetişkinlerde ise özellikle 50 yaşından sonra yılda bir kez göz muayenesi önerilmektedir.

Sağlıklı bir bireyde normal fundus görünümü

Kapsamlı bir göz muayenesi sonucunda, göz hastalıklarının yanı sıra hayati önemi olan bir çok hastalık da erken dönemde saptanabilir. Bu rahatsızlıklar ciddi problemlere yol açmadan tedavi edilebilir.

Optik koherens tomografide sağlıklı bir bireyde normal retina, koroid ve optik disk morfolojisi

Göz muayenesi ile erken dönemde tespit edilebilecek bazı hastalıklar

 • Diabetes mellitus
 • Hipertansiyon
 • Beyin tümörü
 • AIDS
 • Multiple sklerozis
 • Alzheimer
 • Kan hastalıkları
 • Kalp hastalıkları
 • Karaciğer hastalıkları
 • Metabolik bozukluklar
 • Parkinson hastalığı