Fundus floresein anjiyografi, floresan boya (flöresein) ve özel bir kamera kullanarak retina ve koroid dolaşımını incelemek için uygulanan bir tekniktir. İlaç, el veya kol venlerinden birine enjekte edilir. Kamera içinde bulunan özel filtre yardımıyla 490 nm dalga boyunda mavi ışık ile retina uyarılır. Damar içindeki boya, mavi ışığı absorbe ettikten sonra sarı yeşil ışık emisyonu yapar. Bu ışık, 525-530 nm dalga boyunda geçirgenliği olan özel filtrelerle toplanır ve dijital ortamda proses edilerek flöresein anjiografi resimleri oluşturulur.

Enjeksiyondan ortalama 10-15 sn sonra flöresein boyası retina damarlarında görülür. Koroid dolaşımı yolu daha kısa olduğu için boya önce koroid dolaşımında görülür ve 1 sn sonra retinada izlenir. İlacın verilmesinden sonra ortalama olarak 10. dakiyaya kadar görüntü alınır. Boyanın göze gelmesinden önce oluşan hiperflöresans eskimiş anjiografi filtrelerine (psödoflöresans) veya optik disk druseni/kalsifikasyon (otoflöresans) gibi durumlara bağlı olabilir.

Hiperflöresans nedenleri başlıca 4 ana başlık altında toplanabilir: 1) Pencere (transmisyon) defektleri: Retina pigment epiteli kaybı sonucu gelişir. Şiddeti aynı kalır. 2) Leakage (sızıntı): Anevrizma, neovaskülarizasyon veya kapiller sızıntısı sonucu gelişir. Hiperflöresans çapı geç fazda artar. 3) Göllenme: Retina pigment epiteli dekolmanı altında veya sabit bir hacimde boya göllenmesi sonucu gelişir. Hiperflöresans çapı artmaz. 4) Boyanma: Fibrozis ve skar dokusunda olduğu gibi geç fazda hiperflöresans artar. Hipoflöresans nedenleri ise 2 ana başlık altında toplanabilir: 1) Dolum defektleri: Nonperfüzyon, blokaj gibi nedenlere bağlıdır 2) Blokaj defektleri: Ortam opasiteleri, vitreus ve retina hemorajilerinde olduğu gibi.

Flöresein anjiografide en sık görülen yan etkiler bulantı/kusma ve urtikerdir. Bu tip yan etkiler ortalama %5 oranında görülmektedir. Bunun dışında anaflaksi, bronkospazm, kardiyak arrest gibi ciddi yan etkiler de görülebilir ancak ciddi yan etkiler çok nadirdir (%0.05). Flöresein boyası iyot içermez; bu nedenle iyot allerjisi olanlarda flöresein anjiografi rahatlıkla uygulanabilir. Deniz ürünlerine karşı allerjisi olanlarda da flöresein anjiografi uygulanabilir çünkü deniz ürünleri ve flöreseine karşı gelişen allerjik reaksiyonlar arasında bağlantı yoktur.

Flöresein anjiografi çeşitli nedenlere bağlı gelişen maküler ödem, diabetik retinopati, yaşa bağlı maküler dejenerasyon, retina ven oklüzyonları, epiretinal membran, optik disk ödemi ve göz içi tümörleri (melanom, retinoblastom ve diğerleri) gibi endikasyonlarda kullanılır. Aynı zamanda transit zamanı (boyanın verilmesi ve damarlar içinde görülmesi) tesbiti ve tedavi sonuçlarının zaman içinde izlenmesi gibi amaçlar için de uygulanır.