Otorefraktometre tüm refraksiyon kusurlarının hassas bir şekilde ölçülmesini sağlamaktadır. Bunun yanında korneada merkezi keratometrik ölçümler ile göz bebekleri arasındaki uzaklık ölçümleri de rahatlıkla alınabilmektedir. Alınan ölçümler foroptere transfer edilmektedir. Lensmetre ile her türlü gözlük camındaki numaraların (miyopi, hipermetropi ve astigmatizma) ölçümü ve foroptere transferi mümkün olmaktadır. Özellikle varifokal camların hassas bir şekilde ölçülmesi sözkonusudur. Bu sistem sayesinde, hastanın kendi gözlük numaraları ve yeni tesbit edilen numaralar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapılabilmekte ve hastanın uygun numaraları tercih etmesine olanak sağlanmaktadır.