1. Gündüz K. Lökokori ve ayırıcı tanısı. Panel: Göz tümörleri. Türk Oftalmoloji Derneği Konya-Antalya Şubesi Aylık Bilimsel Eğitim Programı, 17 Nisan 1999, Konya.
 2. Gündüz K. Koroid hemanjiomlarında transpupiller termoterapi. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 1999-2000 yılı bilimsel gece toplantısı, 11 Mayıs 2000, Ankara.
 3. Gündüz K. Uvea melanomlarının patolojisi. Panel: Uvea melanomlarına güncel yaklaşım. Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi Aylık Olağan Bilimsel Toplantısı, 21 Aralık 2000, İstanbul.
 4. Gündüz K. Optik sinir ve retina tümörleri. Başkent Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 23 Mart 2001, Ankara.
 5. Gündüz K. Malign melanomların tedavisindeki yenilikler. Başkent Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 26 Mayıs 2001, Ankara.
 6. Gündüz K. Orbitanın damarsal tümör ve malformasyonları. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 6 Aralık 2001, Ankara.
 7. Gündüz K. Oftalmik tümörlerde kemoterapi. Başkent Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 25 Mayıs 2002, Ankara.
 8. Gündüz K. Göz içi tümörlerinde güncel tedavi yaklaşımları. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 11 Nisan 2003, İzmir.
 9. Gündüz K. Retinoblastom ve ayırıcı tanısı. Sağlık Bakanlığı Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2006, Ankara.
 10. Gündüz K. Yaşa bağlı maküla dejeneresansı olgu sunumları. Retina Sohbeti Gece Toplantısı: YBMD; PDT ve Lucentis (Novartis), 15 Şubat 2008, Bostancı Green Park Otel, İstanbul. (Moderatör ve olgu sunumları)
 11. Gündüz K. Koroid melanositik lezyonlarında otoflöresans. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 17 Aralık 2008, Eskişehir.
 12. Gündüz K. Oküler onkoloji olgu sunumları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 17 Aralık 2008, Eskişehir.
 13. Gündüz K. Orbita kitlelerinde ayırıcı tanı. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi, 2008-2009 Bilimsel Gece Toplantıları Programı, 16 Nisan 2009, Ankara.
 14. Gündüz K. Yaşa bağlı maküla dejeneresansı olgu sunumları. Lotus Retina Buluşmaları. Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda (YBMD) Yeni Yaklaşımlar (Novartis), 23 Mayıs 2009, Rocks Hotel, Girne, Kıbrıs (Olgu Sunumları).
 15. Gündüz K. Malign Melanom. Panel: İntraoküler tümörler. Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi Aylık Olağan Bilimsel Toplantısı, 19 Mart 2010, İzmir.
 16. Gündüz K. Konferans: Uvea melanomlarının klinik ve tedavisi. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim Programı, 16 Nisan 2010, Ankara.
 17. Gündüz K. Cerrah. Sol: Orbital kitle (kavernöz hemanjiom). Oküloplastik Canlı Cerrahi Günleri. Göz Hastalıkları Anabilim Dalları Ortak Toplantısı, 6-7 Kasım 2010, İstanbul.
 18. Gündüz K. Cerrah. Sol: Orbital kist (lenfanjiom? dermoid kist?). Oküloplastik Canlı Cerrahi Günleri. Göz Hastalıkları Anabilim Dalları Ortak Toplantısı, 6-7 Kasım 2010, İstanbul.
 19. Gündüz K. Cerrah. Sağ: İç kantüs kitlesi (nevüs). Oküloplastik Canlı Cerrahi Günleri. Göz Hastalıkları Anabilim Dalları Ortak Toplantısı, 6-7 Kasım 2010, İstanbul.
 20. Gündüz K. Koroid malign melanomlu bir olguda radyoterapi sonrasında gelişen santral ven tıkanıklığında ranibizumab uygulaması. Retina TR Yeni Ufuklar: YBMD, DMÖ ve RVO’da Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları. Novartis Pharmaceuticals. 27-28 Nisan 2013, İstanbul. (Olgu Sunumu)
 21. Gündüz K. Oküler onkolojide güncel gelişmeler. Ankara Üniversitesi Onkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Konferansları, 22 Ekim 2014, Ankara.
 22. Gündüz K. Konferans: Oküler Onkoloji (Konu: Oküler onkolojide güncel mitler). Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 20 Mart 2015, Ankara (Erteleme sonucu 18 Eylül 2015’de gerçekleşti.)
 23. Gündüz K. Oküler onkolog gözüyle retina (Dr. Hayyam Kıratlı ile duo). Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. Başkent Retina Günleri. Retinada Eksik Soru Kalmasın. 25-26 Nisan 2015, Ankara.
 24. Gündüz K. Oküler onkolojide güncel görüntüleme yöntemleri. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 10 Aralık 2015, Ankara.
 25. Gündüz K. Olgularla orbital tümörler. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 2015-2016 Bilimsel Gece Toplantıları Programı Aylık Bilimsel Toplantısı, 17 Aralık 2015, Ankara.
 26. Gündüz K. Göz içi tümörlerinde cerrahi tedavi. Sağlık Bakanlığı Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 28 Nisan 2017, Ankara.