1999-2000:
Seminer: 5 Haziran 2000: Erişkin çağı orbita tümörleri. Uzm. Dr. Kaan Gündüz-Prof. Dr. İlhan Günalp

2000-2001:
Seminer: 5 Şubat 2001: Göz içi tümörlerinde güncel tedavi yaklaşımları. Doç. Dr. Kaan Gündüz

2001-2002:
Seminer: 20 Mayıs 2002: Göz tümörlerinde kemoterapi. Dr. Ertuğrul Can-Doç. Dr. Kaan Gündüz

Konferans: 4 Şubat 2002: Retinoblastom tanı ve tedavisi. Doç. Dr. Kaan Gündüz

2002-2003:
Seminer: 7 Nisan 2003: Oftalmik metastazlar. Dr.Fatih Gerem-Doç. Dr. Kaan Gündüz
Konferans: 31 Mart 2003: Göz tümörlerinde radyoaktif plak uygulamaları. Doç. Dr. Kaan Gündüz

2003-2004:
Konferans: 31 Mayıs 2004: Pediatrik orbita tümörleri. Doç. Dr. Kaan Gündüz

2004-2005:
Seminer: 16 Mayıs 2005: Orbitanın nörojenik tümörleri. Dr.Erhan Özyol- Doç. Dr. Kaan Gündüz
Konferans: 2 Mayıs 2005: Kapak malign tümörlerinde klinik ve rekonstrüktif cerrahi. Doç. Dr. Kaan Gündüz

2005-2006:
Konferans: 1 Mayıs 2006: Retinoblastom 2006. Doç. Dr. Kaan Gündüz
Tez sunumu:26.09.2005: Uvea melanomlarında Ru-106 episkleral plak brakiterapisi. Dr.Hale Elif Akmeşe- Doç. Dr. Kaan Gündüz

2007-2008:
Seminer: 31.03.2008: Tiroid oftalmopatisi. Dr.Esra Şahlı-Prof. Dr. Kaan Gündüz
Konferans: 21.04.2008: Koroid melanositik lezyonlarında otofloresans. Prof. Dr. Kaan Gündüz
Tez sunumu: 23.06.2008: Konjonktiva tümörlerinde tanı ve tedavi. Dr.Şenay Aleva Hasanova- Prof. Dr. Kaan Gündüz

2008-2009:
Seminer: 24 Kasım 2008: Retinanın maskeleyici sendromları. Dr.Burcu Polat-Prof. Dr. Kaan Gündüz
Konferans: 4 Mayıs 2009: Uvea melanomlarında fundus otofloresans ve anjiografi korelasyonu. Prof. Dr. Kaan Gündüz

2009-2010:
Seminer: 7 Eylül 2009: Retinoblastomda genetik. Dr.Emre Pehlivan - Prof. Dr. Kaan Gündüz
Seminer:8 Mart 2010: Fundus kitlelerinde ayırıcı tanı. Dr.Rahmi Duman –Prof. Dr. Kaan Gündüz
Konferans: 24 Mayıs 2010: Kapak tümörlerinde tanı ve tedavi. Prof. Dr. Kaan Gündüz

2010-2011:
Seminer: 21 Şubat 2011: Tiroid oftalmopatide dekompresyon tedavisi. Dr.Veysel Akbel-Prof. Dr. Kaan Gündüz
Konferans: 14 Şubat 2011:
Tez Sunumu: 27.09.2010: Orbita kitlelerinde histopatolojik tanıya göre sınıflama ve tedavi. Dr. Burcu Polat- Prof. Dr. Kaan Gündüz

2011-2012:
Seminer: 28 Mayıs 2012: Uvea melanomlarının patolojisi. Dr. Pınar Bingöl Kızıltunç-Prof. Dr. Kaan Gündüz
Konferans: 2 Ocak 2012 : Orbita tümörlerine panoramik bakış. Prof. Dr. Kaan Gündüz

2012-2013:
Seminer: 4 Şubat 2013: Konjonktiva tümörlerinde İnterferon kullanımı. Dr.Murat Kurt-Prof. Dr. Kaan Gündüz
Konferans: 10 Aralık 2012: Retinoblastom 2012. Prof. Dr. Kaan Gündüz
Tez Sunumu: 20.05.2013: Tiroid oftalmopatide tanı, izlem ve tedavi sonuçları. Dr. Esra Savku- Prof. Dr. Kaan Gündüz

2013-2014:
Seminer: 27 Ocak 2014: Orbita kavernöz hemanjiomları ve ayırıcı tanı. Dr.Rövşen Nesirov-Prof. Dr. Kaan Gündüz
Konferans: 3 Mart 2014: Göz içi tümörleri. Prof.Dr. Kaan Gündüz

2014-2015:
Seminer: 15 Aralık 2014: Retinoblastomda kemoterapi. Dr. Özge Yanık-Prof. Dr. Kaan Gündüz
Seminer: 5 Haziran 2015: Orbita kitlelerine panoramik bakış. Dr. Y. Seda Yeşiltaş-Prof. Dr. Kaan Gündüz
Konferans: 30 Mart 2015: Orbita cerrahisinde tuzaklar. Prof. Dr. Kaan Gündüz
Tez Sunumu: 5 Ocak 2015: Retinoblastomu taklit eden lezyonlar ve tedavileri. Dr. Fariba Jafernezhad Makuyi-Prof. Dr. Kaan Gündüz

2015-2016:
Seminer: 4 Mart 2016: Uvea malign melanomlarında tedavi sonuçlarımız. Dr. Hilal Nalcı-Prof. Dr. Kaan Gündüz
Konferans: 25 Mart 2016: Oküler onkolojide mitler (Gerçekleşen konu: Göz içi tümörlerinde fundus otoflöresans ve optik koherens tomografi). Prof. Dr. Kaan Gündüz

2016-2017:
Seminer: 17 Mart 2017: Konjonktiva tümörlerinde tanı, tedavi ve sınıflandırma. Dr. İbadullah Mirzayev-Prof. Dr. Kaan Gündüz
Konferans: 24 Şubat 2017: Lökokorili çocukta ayırıcı tanı. Prof. Dr. Kaan Gündüz

2017-2018:
Seminer: 1 Haziran 2018: Retinoblastomda güncel sınıflandırma ve tedavi. Dr. EmineTemel-Prof. Dr. Kaan Gündüz
Seminer: 29 Haziran 2018: Göz içi tümörlerinde optik koherens tomografi angiografi. Dr. Nigar Rüstemli-Prof. Dr. Kaan Gündüz
Konferans: 9 Şubat 2018: Kapak tümörleri: Klinik ve tedavi. Prof. Dr. Kaan Gündüz

2018-2019:
Seminer: 26 Nisan 2019: Göz çevresi tümörlerinde tanı ve tedavi amaçlı cerrahi uygulamalar: Temel Prensipler. Dr. Zahit Şekkeli-Prof. Dr. Kaan Gündüz
Konferans: 15 Mart 2019: Göz içi tümörlerinde swept source optik koherens tomografi (SS-OCT) ve swept source optik koherens tomografi anjiografi (SS-OCTA). Prof. Dr. Kaan Gündüz

2019-2020:
Tez Sunumu: 22 Kasım 2019: Göz içi tümörlerinde biyopsi ve rezeksiyon sonuçları. Dr. İbadulla Mirzayev-Prof. Dr. Ahmet Kaan Gündüz
Tez Sunumu: 6 Aralık 2020: Göz içi tümörlerinde fundus otoflöresans ve optik koherens tomografi bulguları. Dr. Gökçen Özcan-Prof. Dr. Ahmet Kaan Gündüz
Seminer: 24 Ocak 2020: Göz içi tümörlerinde multimodal görüntüleme. Dr. Gülsüm Genç-Prof. Dr. Ahmet Kaan Gündüz

2020-2021:
Seminer: 23 Ekim 2020: Psödoretinoblastom Olgularında Retcam Fotografi ve Florescein Anjiogrfai. Dr.Ferhad Özer-Prof. Dr. Ahmet Kaan Gündüz
Konferans: 26 Şubat 2021: Swept Source Optik Koherens Tomografi ve Anjiografisi. Prof. Dr. Ahmet Kaan Gündüz
Seminer: 21 Mayıs 2021: Ön Segment Tümörlerinde Ön Segment Optik Koherens Tomografi. Dr.Elif Naz Çokal-Prof. Dr. Ahmet Kaan Gündüz

2021-2022:
Konferans: 21 Ocak 2022: Retina ve Koroid Hastalıklarında OCTA. Prof. Dr. Ahmet Kaan Gündüz
Seminer: 25 Mart 2022: Ön Segment Patolojilerinde OCT Kullanımı. Dr.Pınar Aydın-Prof. Dr. Ahmet Kaan Gündüz


2022-2023:
Seminer: 6 Ocak 2023: Oküler Onkolojide OCT ve OCTA Kullanımı: Giriş ve Temel Prensipler. Dr.Bensu Sezer-Prof. Dr. Ahmet Kaan Gündüz
Konferans: 17 Şubat 2023: Lakrimal Bez Tümörleri. Prof. Dr. Ahmet Kaan Gündüz